Stiftelsen fokuserer spesielt på miljø-, helse- og samfunnsmessige konsekvenser ved anvendelse av bioteknologi og driver forskning, rådgivning, internasjonal kompetansebygging og undervisning innen fagfeltet biosikkerhet.

- Vi har vår rolle innen trygg bruk av bioteknologi. GenØk har et spesielt fokus på genmodifiserte organismer og de nye teknologiene som kommer, som for eksempel syntetisk biologi. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene vi står overfor i dag innenfor helse, miljø og matproduksjon.

- Det er et mål for oss å være tidlig med i innovasjonsprosessene og se på både risikoaspekter, etikk og samfunnsnytte slik at det blir en robust teknologiutvikling. Da kan man redusere risikomomenter samt fremme biosikkerhet, forklarer Anne Ingeborg Myhr som er direktør i GenØk.

- Vi arbeider innenfor ulike fagfelt som bioteknologi, virologi, og etikk. GenØk har blant annet et forskningsprosjekt innen antibiotikaresistens. Vi er bekymret for økt bruk og dermed økt risiko for spredning av antibiotikaresistensgener i mat og miljø dersom vi skulle tillate bruk av genmodifiserte planter som inneholder slike gener, sier Myhr.

Problemet med antibiotikaresistens er risikoen for økning av antibiotikaresistente bakterier som kan føre til at antibiotika vil miste effekt ved behandling av infeksjoner. 

- Økt forskning og større forståelse for biologiske effekter og etiske aspekter er det vi arbeider med. Vi utfører forskning og rådgiving som er viktig for biosikkerhet og trygg bruk av genmodifiserte organismer og ny bioteknologi. Hvis vi for eksempel skal tillate genmodifiserte planter i fôr må vi blant annet vite hva som skjer med antibiotikaresistensgenene i de plantene som inneholder slike gener, avslutter Myhr.