– Hvis vi skal møte disse behovene og samtidig ha håp om å nå klimamålene, må vi etablere en kretsløpsbasert økonomi  som gir bærekraftig verdiskaping. Dette må i betydelig grad baseres på biologisk produksjon, og det er her bioøkonomi kommer inn, forteller Reid Hole, Dekan ved FBA og Prorektor for forskning ved Nord universitet.

Utgangspunktet for bioøkonomien er at et restprodukt fra en bioproduksjon er en verdifull råvare i et annet kretsløp.

– Eksempelvis kan man tenke at restprodukter fra biobasert farmasøytisk industri kan nyttes som råvarer i mat eller fôrproduksjon, eller at restprodukter fra matproduksjon kan benyttes som bioenergi osv. .

Store muligheter

Hole påpeker at Norge sitter på store muligheter for å utvikle og dra nytte av de enorme biologiske ressursene landet har, i kombinasjon med moderne bioteknologi for å etablere en bærekraftig verdiskaping.

– Landet trenger en parallell økonomi til den fossilbaserte. Vi har erfart hvordan svingninger i olje- og gasspriser viser hvor ømfintlig den nåværende verdiskapingen i Norge er.

– Her kommer også den marine dimensjonen inn. Globalt kommer bare to prosent av proteinene vi spiser fra havet, og tilgangen på dyrkbar mark og ferskvann minker. I Norge har vi en lang kystlinje, og havarealene er 7 ganger større enn landarealet. I tillegg er det en rik bioproduksjon.

Han fremhever at Norge har tilgang til enorme mengder krill, som er en fremtidig kilde for proteiner og ikke minst verdifulle Ω-3 fettsyrer. Landet har allerede en historie der tang og tare utgjør grunnlaget for bio-baserte farmasøytiske produkter.

Et mangfold

Selv om forholdene ligger til rette, er det fortsatt samfunnsmessige endringer som kreves for å utvikle bioøkonomien.  

– Et poeng er at vi må fortsette å legge bo- og oppvekst til rette så det blir attraktivt å bo i distriktene. Her må vi bygge kompetanse, nær bioproduksjonen.

Han understreker viktigheten av samarbeid mellom den grønne og blå næringen.

– Vi må utvikle et næringsliv som ser mulighetene i å bruke bioprodukter i en kostnadseffektiv bioøkonomi. En bærekraftig bioøkonomi er grunnlaget for å nå klimamålene, og der må folk fra biovitenskap, bioteknologi, samfunnsvitenskap og økonomi samarbeide for å utvikle nye løsninger.