I slutten av august i fjor ble Catapult Life Science sine lokaler på Fornebu høytidelig åpnet med helseminister Bent Høie (H), partileder Trine Skei Grande (V) og helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen (AP) til stede.

– I dag brukes det mye ressurser på forskning innen Life Science i Norge. Det vi imidlertid har erfart er at selve utviklingsdelen har blitt for dårlig ivaretatt. Med andre ord er vi gode på forskning, men det skorter på kommersielle gevinster fra nyetableringer og industrisamarbeid, sier Astrid Hilde Myrset som er CEO i Catapult Life Science.

Knapphet på kapital og infrastruktur

Menonrapporten fra 2016 peker blant annet på at knapphet på kapital og infrastruktur er to hovedårsaker til manglende verdiskaping i bransjen. Det er her Catapult Life Science kommer inn:

– Farmasøytisk industri har tidligere utviklet ideer internt i sin organisasjon, slik at produkter var hemmelige til de kom til apoteket. Nå vil de heller shoppe ideer der konseptet er blitt demonstrert klinisk, og det er derfor bruk for flerbruksfasiliteter til å kunne produsere nye produkter i så stor skala og til en standard som gjør at de kan testes ut på mennesker. Catapult Life Science er etablert for å tilby en slik felles infrastruktur. Her kan ansatte fra oppstartsfirmaene selv være med gjennom utviklingsløpet under kyndig veiledning på senteret. Med dette senteret håper vi å legge til rette for at en ny generasjon forskere lærer industrialisering, og at nye produkter skal kunne produseres kommersielt i Norge. Vi tilbyr kompetansen og infrastrukturen. Målet vårt er at dette skal gi Norge ny produksjonsvirksomhet, arbeidsplasser og verdiskapning, forklarer Myrset.