– Nå tenker jeg annerledes og nytt om gårdsdriften min, sier han.

Hellesjø har tatt to år med deltidsstudier ved fagskolen på Hvam og er ferdig med eksamen nå til sommeren.

– Jeg tror mange bønder kunne hatt nytte av en slik utdanning, fordi det hjelper deg til å tenke mer lønnsomt rundt driften av gården. Mange bønder har allerede fagkunnskapen, men trenger mer drift- og økonomikunnskap, sier Hellesjø.

Satser på ny trend

Landbruksmarkedet er en tøff bransje i Norge i dag, og mange bønder må drive annen næring ved siden av gårdsdriften.

– Det er viktig at vi har kompetanse som speiler det mangfoldet som er i landbruksnæringen.

– Jeg driver stort sett som bonde om sommeren med grønnsaker og korn som næring, og på vinteren er jeg snekker. Det å drive med grønnsaker er nytt for meg og jeg hadde nok ikke kommet på den ideen hvis jeg ikke hadde gått på fagskolen.

– I løpet av studiene har jeg nok blitt mer opptatt av miljø- og klimautfordringer og ikke minst økonomi. Nå regner jeg på lønnsomheten i alt jeg gjør, før jeg gjør det, sier han.

I eksamensoppgaven kom han fram til at han vil tjene mer på å drifte gården med 50 prosent grønnsaker og 50 prosent korn, men at det er større risiko ved å satse på grønnsaker.

– Jeg har bestemt meg for å satse på rødbeter og løk i tillegg til korn. Det er ingen andre bønder rundt meg som driver med løk- og rødbetproduksjon, så jeg vil drive mest salg til nærmiljøet. Kortreist mat er jo en trend. Rødbeter er blitt veldig populært i kostholdsdietter og fordi det er få som produserer det, har det vært en økende etterspørsel, sier Hellesjø.

Nye næringsveier innen landbruk

Som følge av det tøffe markedet mener Liv Marit Strupstad, avdelingsleder ved Hvam videregående skole, at landbruksnæringen også må tenke i nye baner.

– Målet med entreprenørskapet er å få bøndene og deres rådgivere til å øke sin kompetanse.

– Vi ønsker å bidra til økt kompetanse om muligheter og bruk av landbrukets og bygdas ressurser. Derfor starter vi også et nytt studie til høsten om Natur- og kulturbasert entreprenørskap i tillegg til studiet vi har om Planteproduksjon og driftsledelse, sier hun.

– Jeg tror det er viktig å skape næring ut av de resursene vi har og det er viktig at vi har kompetanse som speiler det mangfoldet som er i landbruksnæringen. Målet med entreprenørskapet er å få bøndene og deres rådgivere til å øke sin kompetanse og tørre å satse på nye prosjekter hvor de får mer ut av ressursene på gården og bygda. For eksempel ved videreforedling av bygdas råvarer og ny bruk av hus, arealer og egen kompetanse. Salg av tjenester til urbane miljøer eller bruke gården som læringsarena for skole- og helsesektoren, sier hun.