– Dette er imponerende, sier administrerende direktør, Geir Ove Kjesbu i Investinor.

– Dette er et lite firma som kan bidra til å gi Norge et ekstra ”næringsben” å stå på, ved siden av oljenæringen, legger han til.

Kan redde arter

I store tanker fylt med flytende nitrogen, fryses fiskesperm eller melke som det også kalles,  ned til rundt -196 grader. Med så lav temperatur stopper all biologisk aktivitet.

- Skulle en stamme bli sterkt redusert på grunn av for eksempel oljeutslipp eller sykdom kan arten restaureres ved å bruke av de lagrede genene vi har.

I følge Cryogenetics gjør denne metoden det teoretiskmulig å lagre levende celler og annet biologisk materiale i flere hundre år, for så å kunne bruke det til avl og produksjon senere.  På denne måten kan de bevare ønskede gener og det er en mulighet  å redde truede fiske arter. For eksempel har stortinget bestemt at det skal tas vare på både vill laks og sjø-ørret i Norge.

­– Derfor tar vi vare på genmaterialet igjennom å fryse ned melke. Skulle en stamme bli sterkt redusert på grunn av for eksempel oljeutslipp eller sykdom kan arten restaureres ved å bruke av de lagrede genene vi har, sier daglig leder i Cryogenetics AS, Jørn Ulheim.

Alene om teknologien

Selskapet har greid å skaffe seg en fordel ved å ligge langt foran med teknologi,  sammenlignet med andre som jobber med tilsvarende forskning. Teknologiområdet ble utviklet på Hamar på 60-tallet for anvendelse på dyr, men i Cryogenetics arbeider kun med ulike typer fisk. Selskapet utvikler også biologiske metoder som skal forbedre fruktbarheten til artene.

– Hamar er nok ikke det stedet der man forventer å finne en bedrift som er verdensledende innen marinbioteknologi, men det er det Cryogenetics er: verdensledende. Vi forventer god avkastning på denne investeringen, sier Geir Ove Kjesbu.