Med utgangspunkt i forskningsparken på Kjeller har de utvidet samarbeidet med alle miljøene i Ås, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norsk Institutt for Bioøkonomi, matforskningsinstituttet Nofima og Veterinærinstituttet.

I fjor etablerte Kjeller Innovasjon, i samarbeid med SIVA og forskningsmiljøene, en inkubator på Ås. Miljøene på Ås ansees for å være verdensledelende på forskning innen klima, helse, matsikkerhet, havbruk, landbruk og skogbruk. Etter mindre enn et års drift har de allerede 9 selskaper i inkubatoren.

Innovasjon satt i system

- Det handler om å starte diskusjoner veldig tidlig med forskere og studenter. Prosessen innebærer å få god markedsinnsikt, kartlegge behovet, eksisterende aktører og utvikle solide forretningsmodeller. Kommersialisering av forskning er en prosess som krever samarbeid og godt partnerskap, sier Else Pran, direktør for innovasjon ved Kjeller Innovasjon.

- I dag har vi ca. 50 prosjekter som mottar totalt 40 millioner i prosjektmidler. I tillegg planlegger vi å investere opp mot 15 millioner i oppstartsselskaper i år, noe som vil utløse tilsvarende i offentlig og privat kapital. Vi driver den kommersielle utviklingen i prosjektene, samarbeider med forskere og finansierer selskapene i tidlig fase, sier hun.

Vil overvåke regnskogen

Forest Vision er et av selskapene i inkubatoren på Ås. De har utviklet en unik teknologi for kartlegging og overvåking av skog med satellitt.

- Fordelen med Forest Vision er at vi kan overvåke gjennom skyer for å detektere skogens vekst som en høydeøkning og hogst som en høydenedgang. Dataene kan omregnes til tømmervolum, biomasse og karbonmengde. Vi bruker interferometrisk radar, som bruker radar bildepar fra satellitter og gir en form for stereo-observasjon av skogen, sier Svein Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Krevende marked

- Selskapet er nytt og vi er i kontakt med flere potensielle kunder. Markedet er primært innen overvåking av regnskogen og kommersielt skogbruk i vestlige land, sier han.

- Samarbeidet med Kjeller Innovasjon og inkubatoren har vært interessant og lærerikt, og framfor alt har det alltid vært en hyggelig tone. Som gründer er det allikevel avgjørende at man selv holder prosjektet i bevegelse, sier han.