- Dette er landbruksnæringens svar på regjeringens ønske om et grønt skifte. Nå fyller vi begrepet med innhold, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

I fjor var Norsk Landbrukssamvirke med på å ta initiativ til å søke Forskningsrådet om å etablere Senter for forskningsdrevet innovasjon.

- Utfordringen blir å utvikle kommersielle løsninger som bringer oss fra teori til praksis.

- Forskerne har fått fem til åtte år til å arbeide langsiktig med ett prosjekt og da kan de virkelig få mulighet til å gå i dybden. Det er første gang at det opprettes et senter for forskningsdrevet innovasjon innen fagområdene mat og landbruk. Selve ideen bak dette prosjektet kommer fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). De tror det vil være mulig å erstatte proteiner fra soyaåkrene i Brasil fra andre kilder enn regnskogen, forklarer Hedstein.

«Foods of Norway»

I Norge har vi få proteinkilder som kan benyttes til dyrefôr. Derfor har vi blitt stadig mer avhengige av brasiliansk soya.

- Bruken av soya er omdiskutert både på grunn av regnskog, men også sprøytemiddelbruk, genmodifiserte organismer og lang frakt gjør at dette fôret er omstridt. Hvis vi heller kan benytte egne naturressurser til å dyrke frem alternativer i Norge, vil det være økonomisk lønnsomt og bærekraftig på alle måter. Derfor er dette prosjektet, som har fått navnet «Foods of Norway», så spennende, sier Hedstein.

Alternativ offshorevirksomhet

Forskerne som skal arbeide med «Foods of Norway» tror at det vil være mulig å utnytte mikroalger, tang og tare, eller biomasse fra treindustrien som energi og direkte kilde til nitrogen og protein.

- Vi kan ikke basere velstanden vår på olje. Vi må skape andre inntektskilder for samfunnet.

- Hvis forskerne lykkes med den delen av prosjektet som har med mikroalger og tang og tare å gjøre, så kan dette i fremtiden blir en alternativ offshorenæring med stort volumpotensiale. Utfordringen blir å utvikle kommersielle løsninger som bringer oss fra teori til praksis.

Et grønt skifte med bærekraftige løsninger

Nettopp prosjekter som «Foods of Norway» er med på å skape fremtidens bærekraftige vareproduksjon, og bidrar til å fylle regjeringens begrep «grønt skifte» med innhold.

- Våre medlemsbedrifter er opptatt av at våre forsknings- og investeringsaktiviteter peker mot slike prosjekter. Slik kan vi skape nye produkter og ny industri av de naturressursene som vi har i Norge. For vi kan ikke basere velstanden vår på olje. Vi må skape andre inntektskilder for samfunnet. Bøndene og de andre som er med i dette prosjektet sitter på naturressurser, som kanskje kan utnyttes på andre måter utover det å produsere den tradisjonelle koteletten, sier Hedstein til slutt.

Fakta om Foods of Norway

  • Foods of Norway vil gå over 8 år med et totalbudsjett på over 200 millioner kroner.
  • Norges forskningsråd finansierer prosjektet med 12 millioner årlig.
  • I tillegg blir prosjektet finansiert av Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), de seks landbrukssamvirkene nevnt ovenfor (TINE, Nortura, Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norsvin og Geno), og Biomar, AquaGen, Biomega, Viken skog, Borregård, Seaweed Energy Solution, Norilia, YARA.