Når en ny idé eller forskningsresultat med antatt godt forretningspotensiale identifiseres i forskningsmiljøene, etableres en bedrift, og et verifiseringsarbeid starter. I dette arbeidet er NMBU Teknologioverføringskontor og Kjeller Innovasjon AS sentrale aktører med støtte fra virkemiddelet FORNY fra Forskningsrådet. Hvis verifiseringsarbeidet bekrefter at muligheten for en vellykket kommersialisering fortsatt er til stede, kan selskapet utvikles videre i Inkubator Ås.

Inkubatoren på Ås

Kjeller Innovasjon og Siva startet i mars 2015 Inkubator Ås AS, med støtte fra FoU-aktørene på Campus Ås, Akershus fylkeskommune og Follorådet. Inkubator Ås skal bidra til at flere av selskapene lykkes kommersielt ved å tilby rådgivning, tilgang til finansiering og gründermiljø.

- Inkubatoren tilbyr hjelp til selskapene når de er etablert og skal ut i et kommersielt marked. Forskerne våre er eksperter innen sine fagfelt, men har som regel god nytte av tilgang til kommersiell erfaring i forkant av møtet med investorer og industrielle partnere. Vi hjelper også med langsiktig strategi, forretningsplaner og finansiering igjennom vårt nettverk. Støtten fra virkemiddelapparatet gjør at vi kan tilby tjenestene til en svært gunstig pris for mottagerbedriftene.

- Ni svært lovende virksomheter er så langt tilknyttet inkubatoren. Dette er bare starten og vi mener at dette vil bli et viktig bidrag til vekst og nyetablering for regionen, men også for bioøkonomien som helhet. Med de gode forskerne og studentene ved Campus Ås er potensialet stort, sier Simen Hesleskaug, leder for Inkubator Ås AS.

Finansiering

Et annet viktig virkemiddel er Akershus Teknologifond som sammen med Kjeller Innovasjon er en aktiv investor i dette miljøet. Teknologifondet vurderer selskapenes og ideenes forretningsmessige potensial og avgjør deretter om de vil investere eller ikke. Selskapet ble opprettet av Akershus fylkeskommune, Kjeller Innovasjon og SIVA i 2008 og formålet er å investere i oppstartsselskaper som et tidligfase fond.

En rekke nye selskaper

Det er mange spennende bedrifter som har fått støtte og hjelp fra virkemiddelapparatet og som er i støpeskjeen. BioChos AS er et slikt selskap, med forskerteam fra NMBU som utvikler miljøvennlig antisoppmiddel for landbruket. BioChos har Akershus teknologifond som ny investor og inngått et industrielt samarbeid med et tysk konsern. Et annet selskap er Pharmaplants AS med forskere fra NIBIO. Pharmaplants utvikler en ny metode der de skal lage vaksiner gjennom en kostnadseffektiv produksjon av aktive råstoff i planter. Mangfoldet i bioøkonomien viser seg gjennom et stort spenn i virksomhetene som oppstår som følge av forskningen på Campus Ås.