- Vi fokuserer spesielt på bunndyr som sitter fast på bunnen og som ikke kan forsvare seg ved å stikke av, men som bruker spesielle kjemiske stoffer som en del av sitt forsvarssystem isteden. Disse anser vi som spesielt interessante siden de ikke har det samme immunforsvar som høyerestående dyr. De kjemikaliene som disse bunndyrene inneholder og bruker til å holde andre unna, eller til å jage andre organismer, kan kanskje brukes til nytte for oss, sier Jeanette Hammer som er forskningssjef ved Marbio.

I tillegg til bunndyr henter forskerne ved Marbio også opp mikroorganismer som alger, sopp og bakterier fra havet. Disse dyrker de opp i laboratoriet, for å se om de kan produsere stoffer som kan bli til nye legemidler

Allerede på 1960-tallet ble det funnet stoffer i en svamp fra havet som benyttes som kreftmedisin i dag.

Gjennom en prosess som både innebærer frysetørring og mosing og hvor de tilsetter løsemidler, fremstilles det ekstrakter som inneholder alle molekylene fra dyret.

- Noen ganger tester vi det råe ekstraktet for å se om det har egenskaper som for eksempel dreper E. coli bakterier. Hvis vi får lovende resultater renser vi videre ved å dele det opp i ulike fraksjoner og tester videre til vi finner hvilket stoff som dreper denne typen bakterie. Hvis databasesøkene viser at andre har funnet dette stoffet tidligere, avslutter vi eksperimentet. Men hvis vi finner stoff som er potensielt helt nye jobber vi videre med  det, forklarer Hammer.

Forskerne har gjort funn av ny kjemi fra artene i nord. Noen av disse dreper bakterier, mens en annen kjemisk forbindelse som stammer fra en av brennmanetens fjerne slektninger dreper kreftceller.

- Her har vi så interessante data at vi også har funnet partnere som vil samarbeide med oss for å utvikle dette videre mot medisin, men det er for tidlig å publisere noe mer rundt dette foreløpig, sier Hammer til slutt.