- Vi selger ingenting som direkte påvirker pasienters liv og helse, men vi er veldig opptatt av at vi skal ha en veldig god kunnskap om det vi leverer. Derfor har vi ikke så mange produkter, men har heller satset på å utvikle spisskompetanse på våre områder, sier Annika Garnås som er administrerende direktør i L.A.B. Norway AS.

Et eksempel er utstyr som brukes for å få frem en viss biomasse, da dyrkes det for eksempel bakterier, gjær, alger og celler. Dette benyttes i forskningen for blant annet å produsere legemidler. Man kan også modifisere cellene og bakteriene slik at de får visse egenskaper som forskerne er ute etter. Dette benyttes i produksjon og forskning på blant annet legemidler. 

Forskjellige metoder

Laboratoriene benytter en rekke ulike metoder, blant annet trenger de bioreaktorer som benyttes når man dyrker frem mikroorganismer for å ha full kontroll på alle betingelsene underveis i prosessen.

- Bioetanol blir for eksempel fremstilt ved hjelp av gjær, skyter Garnås inn.

I andre tilfeller trenger laboratoriene risteinkubatorer som gjør forskerne i stand til å regulere temperatur og hvor mye bevegelse man trenger i bestemte prosesser. Med risteinkubatoren kan man også tilsette CO2, fukt og spesialbelysning.

Sterilisering

- Autoklaver er navnet på et utstyr som er spesielt utviklet for sterilisering av produkter innen alle typer av laboratorier, både på forskningslaboratorier og i produksjon. Det stilles i det hele tatt svært store krav til det vi leverer. Vi er opptatt av å levere best mulig kvalitet, service og kunnskap slik at laboratoriene, forskningsmiljøene og produsentene kan gjøre sitt arbeid best mulig, avslutter Garnås.