Marine Harvest AS region nord er godt etablert i regionen, og i Nordland har selskapet hele 43 konsesjoner for oppdrett. Det gjør Marine Harvest til selskapet som har flest konsesjoner for oppdrett av laks og ørret i fylket. Regionen forvalter også konsesjoner i Nord-Trøndelag og Troms. Regiondirektør Turid Solheim er svært optimistisk for næringens fremtid i nord.

Turid Lande Solheim, regiondirektør i Marine Harvest. Foto: Marine Harvest

- Her i nord har vi svært mange gode lokaliteter som gjør at vi kan produsere sunn og god mat. Vi utvikler stadig ny teknologi, og vi opplever at stadig flere unge søker en fremtid i næringen, sier Solheim.

Store lokale ringvirkninger

Med seks ferskvannsanlegg, en rekke sjølokaliteter og to fabrikker setter Marine Harvest et solid avtrykk i samfunnet i nord. Totalt 310 personer jobber for selskapet i regionen, og aktiviteten har stor betydning for lokalt næringsliv. I følge SINTEF utløser hver eneste av de 310 arbeidsplassene i Marine Harvest 1,7 tilknyttede arbeidsplasser.

- For oss er det svært viktig at lokalsamfunnene vi er en del av opplever oss som en bidragsyter i den helhetlige næringsutviklingen i nord. Vi foretrekker konkurransedyktige lokale leverandører når vi kjøper tjenester. Vi er også opptatt av å vise at næringen er et spennende sted å jobbe, og satser derfor stort på læringer og rekruttering, forteller Turid Solheim.

"Den nye oljen"

Senest under den tradisjonsrike årskonferansen til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), ble havbruksnæringen trukket frem som en av næringene Norge skal leve av etter oljen. Potensialet i næringen er enormt, og FN sitt matvareprogram har også fastslått viktigheten av økt matproduksjon.

- Målet vårt er at 80 prosent av våre lokaliteter skal benytte seg av rensefisk.

- For å dekke de fremtidige matbehovene verden vil ha i 2050, er det anslått at dagens matproduksjon må dobles. Fisken vi produserer er sunn, smakfull og god. Vi er derfor overbevist om at løsningen ligger i havet, og i vår region ser vi svært optimistisk på næringens fremtid.

Løser utfordringene

Det stormer bokstavelig rundt havbruksnæringen ved jevne mellomrom, og både rømming og lus er velkjente utfordringer for de fleste. Marine Harvest har en nullvisjon for rømming, og selskapet har en rekke ganger fastslått at “èn rømt laks er èn for mye”. Det arbeides hver dag med å sikre gode rutiner som skal hindre rømming, og det utvikles stadig nytt og bedre utstyr i næringen.

Den største utfordringen næringen står ovenfor, er derimot lakselus. Marine Harvest har et kontinuerlig fokus på utfordringen, og selskapet tar stadig i bruk nye former for å bekjempe lakselusen:

- Fremtidig vekst må reguleres etter miljøindikatorer hvor lusenivået er det avgjørende.

- Rensefisk, spesielt rognkjeks, har blitt et svært nyttig middel i kampen mot lakselus. Målet vårt er at 80 prosent av våre lokaliteter skal benytte seg av rensefisk. I tillegg samarbeider vi med leverandører om mekanisk avlusning. Dette gjør at vi minimerer bruken av kjemiske middel, og vi har heller ikke behandlet laksen vår med antibiotika siden tidlig på nitti-tallet, forteller Solheim.

Ønsker bærekraftig vekst

Til våren skal Stortinget behandle en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. Debatten om hvordan veksten skal innrettes har allerede engasjert mange. Trude Lande Solheim mener veksten i næringen må være bærekraftig:

- Marine Harvest har vært veldig tydelige på at utfordringen knyttet til lus må løses før den store veksten kommer. Derfor mener vi fremtidig vekst må reguleres etter miljøindikatorer, hvor lusenivået er det avgjørende. Det betyr at ved lokaliteter hvor lusenivået er for høyt, så må man redusere produksjonen. Hvis du derimot har et lusenivå som er under en gitt grense, så bør vekst tillates. Med en slik bærekraftig utvikling vil oppdrettsnæringen leve lenge i Nord-Norge, sier en optimistisk Turid Lande Solheim.