Det norske landbruket har noen unike kvaliteter i global sammenheng. Samarbeidet mellom selvstendige bønder, bondens samvirkebedrifter og politikerne har skapt et jordbruk preget av lite antibiotika og plantevernmidler, god dyre- og plantehelse i en åpen produksjon med lavt klimaavtrykk. Resultatet er at Norge er verdensledende på trygg mat.

Et lagsamarbeid

Den beste osten kommer fra Norge fordi folka på Tingvollost er dyktige, nyskapende og utholdende. Hele æren for bragden tilfaller dem. Men verdensmestrene gir heder til matpolitikken i Norge fordi den har gjort det mulig å satse innenfor forutsigbare rammer. Sikkerhet for avsetning og stabile og forutsigbare priser. Markedsbalansering og samvirkenes mottaksplikt er et lagsamarbeid mellom bønder. Ingen blir verdensmester alene!

Når regjeringen nå foreslår å svekke bondens rolle i matproduksjonen og verdikjeden, nedprioriteres det som har gitt norsk jordbruk sin unike karakter. Vi risikerer å svekke konkurranseevnen på det som blir viktig i framtidas marked; nemlig mattrygghet, helse, dyrevelferd og en mer bærekraftig produksjon. Vi ber politikerne lytte til de som produserer maten når matpolitikken utformes, slik at fremtidens forbrukere kan fortsette å spise mer av verdens kanskje tryggeste mat.