- Noen kan for eksempel være ute etter å utvikle en ny type antibiotika eller ny kreftmedisin, og da kan vi kanskje hjelpe dem med å finne molekyler i marine organismer som kan danne et utgangspunkt for å utvikle dette, sier Kjersti Lie Gabrielsen som er leder for Marbank.

Kjersti Lie Gabrielsen, leder for Marbank. Foto: Sten-Richard Birkely, Marbank/ Havforskningsinstituttet

Hos Marbank har de et spesielt fokus på prøver for marin bioprospektering, noe som vil si systematisk søk etter interessante og unike gener, molekyler og organismer fra det marine miljø med funksjoner som kan være nyttig for samfunnet og/eller har potensial for næringsutvikling.

- Det er ikke Marbank som utfører selve analysene av bioaktive molekyler, men vi har en nasjonal rolle knyttet til å samle inn, lagre og tilrettelegge materialet. Vi lager ekstrakter som forskningsmiljøene kan teste og forske på, forklarer Gabrielsen.

Organismer i kalde farvann

Marbank samler inn alt av organismer som de kan fremskaffe fra det marine miljøet langs kysten og til havs. Noe samles inn i fjæra mens andre organismer samles inn ved hjelp av forskningsfartøy som gjør det mulig å hente materiale både fra havbunnen og fra vannsøylen i dypere havområder. Materialet det er snakk om favner vidt fra mikroorganismer som vi ikke kan se med det blotte øye, til større organismer som sjøstjerner og fisk. Tidligere måtte de som trengte denne type prøver hente dem selv, men med opprettelsen av Marbank har det blitt langt enklere for forskningsmiljøene å få tilgang til marint biologisk materiale. Det er særlig materiale fra de kalde farvannene i nord som er interessante.

- Organismer som lever i kalde farvann er spesielt interessante med tanke på marin bioprospektering, siden de gjerne har en litt annen biokjemi enn de organismene som lever i varmere strøk. Det er særlig enzymer som kan være spesielt potente og aktive i en kaldtvannsorganisme, forteller Gabrielsen.

Stort nettverk

Det er seks fast ansatte i Marbank, men i tillegg samarbeider de nært med en rekke forskere, og har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Marbank koordinerer også et nasjonalt nettverk av marine samlinger og er i gang med å utvikle en felles webkatalog som skal gi oversikt over marine organismer tilrettelagt for forskningsmiljøene som er på jakt etter nye, unike molekyler som kan utvikles til nye produkter.