— Sjømat er trygt, og det er sunnere enn mye annen mat. Oppdrettslaks er en av de mest overvåkede artene vi har innen sjømat. Vi har aldri funnet ulovlige eller uønskede stoffer over grenseverdiene, sier Øyvind Lie, leder for NIFES.

Ifølge en rapport fra Veterinærinstituttet i 2016 brukes det svært lite antibiotika i norsk fiskeoppdrett. Totalsalget av antibiotika til oppdrettsfisk i 2015 var på 301 kilo. Dette tilsvarer 0,18 gram per tonn laks. Mindre enn én prosent av landets totale lakseproduksjon er behandlet med antibiotika.

Siden 1987 er forbruket av antibiotika er redusert med 99 prosent, og er nesten ikke i bruk i dagens lakseproduksjon. Rapporten slår fast at det er effektive vaksiner og infeksjonsforebyggende tiltak som gjør at norsk fiskeoppdrett bruker så lite antibiotika.

— I praksis er norsk laks antibiotikafri. Mange markeder etterspør produkter uten antibiotika, deriblant er det økt interesse for dette fra USA. Tallene i rapporten viser at Norge er i den unike situasjonen at vi nå kan tilby det, sier Terje E. Martinussen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Gode produkter gir trygg mat

— Vi ønsker å bidra til at oppdrett av fisk skal være en miljøvennlig og bærekraftig vekstnæring som produserer trygg og sunn sjømat til et globalt marked, opplyser Geir Henning Risholm, daglig leder i Egersund Net.

Firmaet leverer notposer og servicetjenester til oppdrettsnæringen, og jobber kontinuerlig for å holde et høyt kvalitetsnivå på produktene sine.

— Vi har lagt ned et stort utviklingsarbeid for å kunne tilby et produkt (Tubenot) som reduserer/ hindrer lusepåslag. Etter vår siste testperiode kan vi vise til gode resultater, sier Risholm.

Med store investeringer i høyteknologi og kompetansebygging kan Egersund Net vise til gode resultater når det gjelder avfallshåndtering på sine ni servicestasjoner langs norskekysten. Alt avfall går til gjenvinning. Egersund Net bidrar til gjenvinning av nylon, kobber og energi.

 

Kilde: Laksefakta.no, nifes.no, klikk.no, egersundnet.no, sysla.no, nrk.no