En slik blodprøve vil kunne oppdage brystkreft, og den vil bidra til å redusere frekvensen av falske positive tester og overdiagnostisering. Dette vil være svært fordelsaktig for kvinner i lavinntektsland som ikke har tilgang på mammografi. Et laboratorium med standardutstyr er tilstrekkelig for å analysere blodprøven, og blodprøvene trenger ikke avkjøling ved transport. Resultatet av denne blodprøven vil også gjøre det mulig å skille mellom ulike stadier av brystkreft og den vil kunne være et supplement i norsk kreftdiagnostikk.

Eiliv Lund, professor ved Universitetet i Tromsø. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Skal lisensieres

I januar 2015 fikk professor Lund ERC-stipendet fra EUs forskningsråd, og professoren vil benytte stipendet til videre studier av testens egnethet i ulike scenarier, verifisere sikkerheten rundt bruken og gjøre de nødvendige forberedelsene.

Dette er andre gang Lund får forskningsmidler fra EU. I 2008 mottok han 18 millioner kroner. Det var første gang European Reserach Council (ERC), som er en del av EUs syvende rammeprogram for forskning, delte ut sitt Advanced Investigators Grant til en nordmann. Stipendet gis kun til de beste av de beste innen europeisk forskning.

Hadde visjoner tidlig

De forrige forskningsmidlene dreide seg om det samme prosjektet, men da i en tidligere fase der Lund undersøkte genene. Da uttalte han:

- Et hvert gen har et uttrykk. Vi undersøker om disse uttrykkene kan ha betydning for risikoen for kreft. Kanskje kan genuttrykket benyttes i en diagnostisk test eller en tidlig test for å avsløre forstadier til kreft. I stedet for mammografi, kunne man ha tatt en blodprøve.

Det er fruktene av dette arbeidet som nå skal videreutvikles, og etter hvert vil ideene settes i produksjon takket være den siste tildelingen.