Av Kathrine Myhre, CEO i Oslo Medtech

I 2035 vil 45 prosent av befolkningen i Norden være 60 år eller eldre. Parallelt rammes stadig flere av kroniske sykdommer. Nedgang i pris og tilgang på olje vil bety at også Norges helsesystem blir satt under økonomisk press. For å opprettholde et bærekraftig helsesystem, som setter pasientens liv og helse i fokus, er vi nødt til å utvikle, teste og ta i bruk nye teknologiske løsninger som kan monitorere, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter på en kvalitativ og kostnadsmessig effektiv måte.

Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech. Foto: Anton Soggiu

Et stort fortrinn

Norge har med sine store forskningsinvesteringer, gode pasientdata, teknologiske utvikling, høye kvalitet på helsetjenester og en kultur for tidlig å teste og ta i bruk ny teknologi, et stort fortrinn når det gjelder utvikling av helseteknologi som det også er et stort behov for globalt.

Oslo Medtech er en næringsklynge som gjennom å skape samarbeid mellom forskning, næringsliv, sykehus, kommuner og investorer utvikler helseteknologiske produkter og tjenester i verdensklasse, som bidrar til innovasjon og verdiskaping i Norsk helseteknologinæring.