– I Norge har vi et sterkt miljø som har jobbet og forsket på kreft i flere titalls år. Kombinert med forutseende sykehus-infrastruktur har dette banet vei for den fremveksten av selskaper vi ser i dag, forteller Ole Kristian Hjelstuen, CEO i Inven2.

Han trekker frem billeddiagnostikk, radioaktive legemidler og senest immunterapi som områder vi er spesielt sterke på i Norge.

– Nesten en tredjedel av forskningsrådets midler går til helseforskning, noe som gir resultater. Et større potensial i forskningen tiltrekker videre investorer og mer interesse.


Skaper vekst

Hjelstuen viser til fire nye selskaper innen livsvitenskap og helse, blant annet et selskap for utvikling av T-cellereseptorer de har store forventninger til.

– De nye selskapene viser at forskning i økende tempo skaper næringsliv.

Han trekker fram legemiddelselskapene Nordic Nanovector, Ultimovacs og Vaccibody som selskaper som er i god utvikling og øker i verdi. 

– Epiguard, som utvikler en ny type smittekuvøse for det globale markedet, er i rask vekst. Ostomycure har nettopp fått EU-godkjenning for sitt stomi-produkt, og plattformselskapet Nextera har inngått samarbeid med Big Pharma.

– Det er økende interesse for norsk helseteknologi også i form av lisenser. Vi har nylig inngått to lisenser med blockbuster-potensial med globale selskaper. De bringer allerede betydelig verdi tilbake til forskningsgruppene, som igjen går til ny forskning. 

 

Større muligheter

Hjelstuen mener vekstmulighetene innen helsenæringen kan bli enda større i tiden som kommer.

– Potensialet for ideer fra forskningen er større enn det vi henter ut i dag. Systematisk kompetansearbeid og endringer i kulturen gjør at stadig flere forskere vil se nytteverdien innen sitt område.

Han påpeker at veksten i seg selv vil bære frukter frem i tid.

– I Norge er vi avhengige av å nå en kritisk masse for å bygge helsenæringen. Oslo Cancer Clusters Inkubator har samlet mange av kreftselskapene, og sammen med den nye helseinkubatoren som åpnet i Forskningsparken 12.oktober blir de viktige aktører for å utvikle helsenæringen.