Migrenepasienter kan lett miste kontroll over sykdomsforløpet , fordi de føler seg veldig syke når sykdommen inntreffer, men friske ellers.

Postdoktor Erling Tronvik ved NTNU og lege ved St. Olavs Hospital forsker på hodepine i tillegg til å behandle hodepinepasienter hos klinikken. Tronvik og hans kolleger opplevde at det var vanskelig å finne en smart måte å kartlegge sykdomsbildet hos hodepinepasientene over tid. Det var da de kom opp med ideén om appen.

Registrere medisinbruken

Med appen Hodepinedagboka kan pasienten når og hvor som helst registrere hodepinen og medisineringen. Dette vil gjøre det lettere for legen å vurdere hvordan medisinen fungerer på hodepinen, og dermed bidra til at pasienten ikke blir stående på medisin som ikke gjør noen nytte.  

– Feil bruk av smertestillende kan også gi medisinutløst hodepine som kan gi en forverring av plagene. Ved å følge endringene i hodepine over tid og samtidig registrere medisinbruken kan vi lettere avdekke om hodepinen skyldes overforbruk av medikamenter, forklarer Tronvik.

Smarttelefonteknologi til nytte

NTNU Technology Transfer AS (TTO) har hjulpet hodepineekspertene med å utvikle ideen.

– Her ser vi en flott mulighet for å utnytte smarttelefonteknologi på en måte som er til nytte i helsevesenet, sier prosjektleder Jørgen Nordahl ved TTO.

– Det at initiativet springer direkte ut fra fagmiljøene som driver med forskning og pasientbehandling ved NTNU og St. Olavs Hospital gjør appen unik, og det sikrer også kvaliteten, legger han til.

Appen lanseres først for pasienter i Norge, men hodepineeksperter fra andre land har også vist stor interesse for den nylanserte appen.

– Vi håper å få mulighet til å utvikle appen videre, blant annet oversette den til flere språk og utvikle en tilleggsfunksjon som kan brukes av legen til å stille riktig hodepinediagnose, sier Erling Tronvik.

Appen finner du her, eller ved å søke på Hodepinedagboka.