Jónas Einarsson har jobbet for Radiumhospitalets Forskningsstiftelse i 15 år, og har turt å tenke hårete mål og våte drømmer fra starten. Han har slett ikke vært alene, og etter hvert begynte det å løsne. Radium- og Rikshospitalet ble slått sammen i 2005, og tanken om å bygge en innovativ næring basert på fremtidens kreftforskning ble realisert. Oslo Cancer Cluster ble etablert som en del av Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, ifølge direktør Einarsson.

Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse. Foto: Tommy Andresen/ Radiumhospitalets Forskningsstiftelse

– Vi var den første næringsklyngen i Norge innen helse, og drømmen var å samle miljøet rundt innovativ kreftforskning fysisk i det som etter hvert ble en innovasjonspark. Så kom ideen om å integrere miljøet ved Ullern videregående skole i næringsklyngen, for på den måten å slå et slag for utdanning av fremtidens forskere og entreprenører, forklarer Einarsson og legger til:

– Etter et løp på fem til seks år med planer, reguleringer og realisering, gleder vi oss til å åpne innovasjonsparken 24. august.

Formidabel synergi

Og det er all grunn til å glede seg. Innovasjonsparken blir på 36 000 kvadratmeter, og Oslo Cancer Clusters bedrifter vil kunne utvikle seg i et av verdens fremste kreftforskningsmiljøer ved Oslo Universitetssykehus, Kreftregisteret, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, Institutt for Kreftforskning og Ullern Videregående skole. Det er enkelt å se for seg formidable synergieffekter i et slikt fagmiljø.

– Visjonen er å skape Europas mest attraktive, forskningsbaserte industriklynge innenfor innovativ, biomedisinsk kreftdiagnostikk og behandling, som igjen vil redusere tiden for utvikling av nye legemidler og diagnostikk. Konstellasjonen er unik på verdensbasis, ikke minst samarbeidet med Ullern videregående skole, der elever og lærere kan få hospitere i bedrifter i verdensklassen, sier Einarsson.

Solide eiere på plass

Innovasjonsparken vil koste cirka én milliard kroner, og finansiering og solide eiere er på plass. Initiativet er privat, og samarbeidet med myndighetene godt. Aksjonærer er OBOS Forretningsbygg, Utstillingsplassen Eiendom, SIVA Eiendom Holding, Industrifinans, Oslo Cancer Cluster og Radiumhospitalets Legater. Prosjektet blir sett på som et mønster for hva man kan få til med et langsiktig, målrettet arbeid.