Takket være forskning har kreft de siste hundre årene gått fra å være ensbetydende med en sikker død, til å være kurerbar i over 70 prosent av tilfellene. Det er fordi stadig mer forskning har nådd pasientene. Noen har vært villig til å investere økonomisk for å omsette de akademiske resultatene til konkrete medisiner eller behandling.

Jeg har en drøm om at Norge vil satse mer i slik innovativ helseindustri. Det er nemlig her vi vil finne mange av svarene som fører til bedre behandling og livskvalitet for fremtidens pasienter. Samtidig vil økt satsing på denne industrien kunne skape mer verdi og flere arbeidsplasser for landet vårt.

Mangel på kapital

I dag bruker Norge rundt 10 milliarder kroner årlig på forskning innenfor helse. Langt mindre brukes på utvikling, innovasjon og kommersialisering av resultatene fra forskningen. Mangel på kapital er noe av årsaken til at det utvikles få produkter og tjenester i helse. Mange bedrifter med gode prosjekter sliter med å nå frem i konkurransen om de offentlige midlene. Konsekvensene er at mange medisiner og helseprodukter – som kanskje kunne ha reddet liv – aldri får sett dagens lys.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har i 2016 riktignok tatt viktige grep for bedre situasjonen. Nylig fikk 125 innovasjonsprosjekter tildelt midler fra Forskningsrådet. Kreftforeningen er også opptatt av at flere gode forskningsresultater kommer til praktisk anvendelse. Som en naturlig forlengelse av å finansiere lovende forskning, støtter vi derfor oppstartsselskaper som utvikler kreftrelaterte produkter. Vårt mål er å få fram nye medisiner eller forbedrede behandlingsapparater til gevinst for pasientene. Men skal vi lykkes med de store medisinske gjennombruddene må langt flere være villige til å investere.

Norge har mange fortrinn

Jeg har en drøm om at vi fremover kombinerer vår kompetanse og erfaring i teknologi fra olje- og gassektoren med medisin og helse. Resultatet kan bli nasjonal og global suksess – for fremtidens pasienter og for AS Norge. Vi har nemlig mange fortrinn for å bygge en profitabel helseindustri, særlig innenfor kreft: Norge har et godt utbygget helsevesen, som tilbyr behandling til hele befolkningen. Befolkningen er relativt homogen, og i tillegg har vi et kreftregister, som registrerer 100 prosent av alle krefttilfeller. Dette er unikt i verdenssammenheng. Vi har også høy kvalitet på klinisk forskning. Pasienter og befolkning er dessuten positive til å delta i kliniske forsøk. Dette er en fantastiske forutsetninger for å bygge en bærekraftig helsenæring og for å kunne gi pasientene tilgang til best mulig behandling.

Jeg er ikke den eneste som drømmer om at mer forskning skal ende i nye og bedre produkter og tjenester til pasientene. Obama deler også denne drømmen: Å bekjempe kreft ved hjelp av forskning, innovasjon og industri. Og for å bidra til å oppfylle sin drøm pekte han til Norge. Nå må vi sørge for å utnytte de fortrinnene vi har.