- Alle sier at du må beskytte ideen din og bruker det nærmest som en salgsgimmick, men hvis du for eksempel søker et patent innebærer det mange flere elementer enn bare beskyttelse, sier Gisle Johan Midttun, som er europeisk patentfullmektig i IPR- firmaet Bryn Aarflot.

Teknologiavklaring er et moment, og formålet med en slik prosess er å få klarhet i om det man holder på å utvikle er belagt med rettigheter hos andre.

- For det har jo ingen hensikt å investere mange penger i produktutvikling for så å finne ut at man er låst av andres rettigheter når produktet er ferdig, fortsetter Midttun.

Først når det er avklart at ideene er frie og tilgjengelige, og ikke strider mot andres rettigheter, kan man investere i produktutvikling.

- Et patent er også på mange måter et verdipapir siden det både kan selges, lisensieres ut og gi avkastning. Et patent åpner også for samarbeid med andre. På mange måter blir samarbeidet som et ekteskap der partene har særeie og hvor det er klart definert hvem som eier hvilke rettigheter. Hvis man bruker patentet strategisk kan man altså oppnå mange fordeler og økte verdier. De som har klare ideer om hvordan de skal få avkastning på ideene sine driver en intellektuell eierskapsbasert forretningsutvikling.

Produktets identitet

Å skape et produkt handler ofte også om å skape en identitet både via varemerke og design.

- Et godt varemerke gir mulighet til å bygge opp verdier knyttet til et produkt. Varemerket er ikke bare et navn, det skal også reflektere handlinger og verdier som selskapet skal stå for. Et eksempel kan være presis levering, og da må også bedriftene organiseres slik at de klarer å innfri dette, forklarer Midttun.

Den visuelle opplevelsen eller hvordan produkter ser ut er ofte viktig for om et produkt skal lykkes i markedet eller ikke:

- I mange tilfeller kan det være designet, og ikke det tekniske, som kan være avgjørende både for hva en kunde velger, men også være det som gjør at en investor velger å investere i nettopp ditt produkt. Verdiene som ligger i patent, varemerke og design kaller vi "value propositions" på vårt stammespråk, og siden disse sidene av produktene ofte representerer svært store verdier, er det viktig at disse beskyttes på en skikkelig måte, sier patentfullmektigen.

Utnytt mulighetene

- Et patent kan bidra til å beskytte investeringen og kan derfor gi den tryggheten som skal til for å få investorer til å bli med på å utvikle nye produkter. Derfor kan det å søke om patent være viktig for mange gründerbedrifter som trenger kapital. Alle som driver med innovasjon og utvikling bør også sette seg inn i støtteordningene som Innovasjon Norge har og gjøre seg kjent med SkatteFUNN som er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. For hvis du har en god idè, gjelder det å gripe de mulighetene som finnes, avslutter Midttun.

Registrerte og uregistrerte rettigheter

  •  Bilder, tekster og åndsverk er eksempler på uregistrerte rettigheter der vi er beskyttet av opphavsrettslige regler.
  •  På den andre siden har vi de registrerte rettighetene hvor patent, design og varemerke inngår.
  • I tillegg har man forretningskontraktene som regulerer samarbeidet mellom partene og for eksempel kan inneholde bestemmelser og reguleringer knyttet til forretningshemmeligheter.