Av Truls Berg, ansvarlig redaktør i Innomag og Managing Partner i Digital Insight

Pessimistene derimot, ser en fremtid med massiv arbeidsledighet, der robotene har tatt over de beste jobbene mens aksellerende kreativ ødeleggelse av status quo, også kalt innovasjon, ubønnhørlig spiser opp marginer og skaper stadig tøffere konkurransevilkår.

Uansett hvilket syn du har på fremtiden er det et faktum at innovasjonssamfunnet er i ferd med å avløse industrisamfunnet, og vi står overfor fundamentale endringer i alle aspekter av våre liv, både profesjonelt og privat. 30 av Norges mest innovative virksomheter har derfor gått sammen og opprettet Open Innovation Lab of Norway (OIL). Målet er å skape økt verdiskapning ved å bygge nye relasjoner, stimulere til bedre innovasjon og fjerne tradisjonelle barrierer, og med på laget er både Stanford Universitetet, Berkeley, Centre for Creative Leadership og SRII for å nevne noen.

Ser på mulighetene i Norge

I årets utgave av Innovasjonsmagasinet som kommer i salg hos Narvesen denne uken, har OIL i samarbeid med redaksjonen i Innomag.no sett på en rekke trender som vil endre vår fremtid og pekt på grep du kan gjøre i dag for å forberede deg til en morgendag, som på mange vis vil stille helt nye krav til oss alle. I magasinet vil du derfor møte en rekke gode eksempler på norske innovasjonssuksesser, og du vil kunne lese om mot, endringsvilje og innovasjonskraft. Blant de 50 startup’ene finner du helt sikkert noen av morgendagens norske vinnere.

Vi går også til havs for å se på mulighetene i Norges blå åker, og vi leter i øst og vest etter oppskriften på fremtidens vinnere. Både Jack Ma og Elon Musk har nok noe å lære de fleste av oss. Leserne vil også se at vi har hentet innspill fra noen av Norges beste endringsagenter, og det er ingen tvil om at Norge kryr av gode eksempler der intelligent og systematisk bruk av innovasjon sikrer økt konkurransekraft.

Vil forandre verden

Vi tror at endringene vi nå opplever, kan sammenlignes med tiden da bilen i sin tid åpnet opp for forsteder, kjøpesentre og forbrukersamfunnet. Innovasjonsalderen vil nemlig forandre vår verden på like grunnleggende vis. Helt nye muligheter oppstår, og vi må hanskes med nye trusler, samtidig som dagens ledelsesprinsipper, idealer og organisasjonsmodeller fortsatt i stor grad er hentet fra industrisamfunnet.

Jeg har gleden av å sitte i to spennende juryer; den ene tar for seg landets beste studentvirksomheter i regi av Ungt Entreprenørskap, den andre leter etter Norges 25 mest innovative virksomheter. Fellesnevneren er slående. Alle norske virksomheter uansett sektor er i ferd med å bli teknologivirksomheter og de flinkeste er regelrett i ferd med å stikke av fra feltet. De bygger digitale konkurransefordeler i et tempo som de bak i feltet sliter med å forstå.

Dyktige ledere står sentralt i dette arbeidet, det er gode ledere som flytter grenser, skaper en attraktiv fremtid og stille legger bort gamle metoder som ikke lenger gir mening.

Vi er alle på vei mot fremtiden, men noen av Norges beste virksomheter har kommet lengre enn de fleste. Det handler mer og mer om dyktige forskere og vellykket åpen innovasjon!

Lykke til med å skape fremtiden!