Innovasjonogforskning.no inneholder flere kategorier som tar for seg ulike områder og industrier der innovasjon og forskningsaktiviteter er i fokus. Økt satsning og beskyttelse kan føre til videreutvikling og vekst av norsk næringsliv og konkurranse. Les om spennende innovasjonsprosjekter i alt fra helsesektor til subseaindustrien. Håpet er at denne kampanjen skal virke som inspirasjon og informasjon for deg med en gründer i magen.

God lesning!