Evnen til fornyelse, innovasjon og skaperkraft blir i økende grad anerkjent som Norges viktigste konkurransevåpen. Ingen av oss kan forutsi fremtiden, men vi vet allerede at morgendagens vinnere vil være de virksomhetene som i størst mulig grad utnytter den energien som ligger i å implementere bedre løsninger raskere og smartere enn andre.

Et av våre nasjonale fortrinn er den høye teknologiske forståelsen i kombinasjon med vår rolle som innovative forbrukere.

En forutsetning for å få til dette, er dyktige endringsagenter som tør å gå foran. Som leder blir det viktigere enn noensinne å utfordre status quo, utfordre dine medarbeidere og drepe den nummende fornøydheten med status quo som så ofte reduserer den skaperkraften og kompetansen som bor i dine medarbeidere.

For oss som jobber med innovasjon hver dag fremstår skriften på veggen stadig tydeligere og medfører at vi alle stilles overfor et fundamentalt valg - ønsker vi å bli endringsagenter eller endringsofre?

Rollen som innovative forbrukere

Et av våre nasjonale fortrinn er den høye teknologiske forståelsen i kombinasjon med vår rolle som innovative forbrukere. Flere ledende aktører går foran som flotte eksempler på hvordan man kan ta ansvar og møte morgendagens utfordringer i et mulighetsperspektiv - som en endringsagent. Blant annet er DNV GL i ferd med å vokse frem som internasjonal spydspiss i arbeidet med å snu klimakrise til nye muligheter. Den gamle celluloseprodusenten Borregaard ligger i front på en revolusjonering i bruk av skogen som den nye oljen, og både Tomra og Enviropac har inntatt internasjonale lederposisjoner i sine respektive bransjer.

Vi er fremtidsoptimister og ser store muligheter for Norge til å ta en lederposisjon i arbeidet med å skape grønn og bærekraftig vekst.

I Innovation Forum Norway er vi opptatt av å heie frem de beste og fremme forståelsen for de verdiene som kjennetegner fremtidens innovasjons- og nettverksamfunn. En fremtid hvor din evne til å innovere i økende grad vil definere deg som leder!

Via vårt partnerskap med endringsagentenes egen kanal, 3in.no, og nå i denne kampanjen som Mediaplanet på flott vis har tatt initiativet til, forsøker vi å vise frem det beste av det som skjer i Norge. Våre 500 engasjerte medlemmer i over 90 av Norges ledende virksomheter vet at god inspirasjon, vellykket innovasjon og ny innsikt oppstår i samspillet mellom forskning, næringsliv og samfunnet for øvrig, og gode nettverk er en forutsetning for å få det til.

Et fremtidsrettet Norge

Vi er fremtidsoptimister og ser store muligheter for Norge til å ta en lederposisjon i arbeidet med å skape grønn og bærekraftig vekst, og oppfordrer alle gode krefter til å bli med på en nasjonal diskusjon om hvordan vi best skaper en fremtid vi kan være stolte av å overrekke kommende generasjoner. Under Lerchendalskonferansen i starten av måneden samlet store deler av Norges samfunnselite seg om et kamprop for å bygge et fremtidsrettet Norge. Budskapet fra konferansen var unisont - og en solid vitaminpille for oss som har jobbet med å skape endring i en årrekke.

De neste sidene er spekket med interessante artikler om hva som skjer på innovasjonsfronten i Norge, til inspirasjon og glede i en travel hverdag. Det er gledelig å se at både landets kunnskapsminister og næringsminister stiller seg opp på innovasjonsbarrikadene og vi lover å bidra så godt vi kan.

La oss sammen bidra til å snakke frem de som satser, heie dem frem, gi dem støtte på veien, og lede an i dugnaden for et smartere og mer innovativt Norge.

Lykke til som endringsagent og verdiskaper!