– Det viktigste formålet for Inven2 er å skape verdier ut av forskning. Rollen vår er å bidra til å kommersialisere ideer fra Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, forklarer Ole Kristian Hjelstuen som er administrerende direktør i Inven2.

– En svært viktig del av det arbeidet vi gjør er å gå grundig inn i de ulike ideene og å velge ut de som har mest potensiale i seg for å bli kommersialisert. Det betyr blant annet å sjekke ideene ut mot hva som er funnet opp tidligere. Samtidig tester vi også ut ideen med både investorer og industrien for å avdekke hvilket potensiale den kan ha, tilføyer han.

Finansiering er avgjørende

En av de tingene som i vesentlig grad skiller idé- og produktutvikling innen livsvitenskap fra andre sektorer er at det ofte tar svært lang tid fra en idé fødes til den genererer inntekter. Spesielt tidkrevende er det å utvikle nye legemidler som i løpet av prosessen må igjennom en rekke stadier før de kan tas i bruk som medisiner for mennesker:

– Den første fasen av en idéutvikling utføres gjerne basert på en offentlig finansiering. Når vi  kommer så langt at det enten er aktuelt å opprette et eget selskap, eller det er aktuelt å få et industriforetak til å videreutvikle ideen arbeider vi effektivt for å finne tidligfaseinvestorer. Mange av de som investerer i slike selskaper er private investorer. Et viktig fellestrekk ved denne typen investeringer er at vi ser etter tålmodig kapital, fordi denne typen investeringer egner seg ikke for investorer som er ute etter kortsiktig avkastning, sier Hjelstuen.

Behandler 200 til 300 ideer i året

Hvert år kommer det inn et sted mellom to og tre hundre ideer som Inven2 behandler. Av disse er det gjerne 70 til 80 prosjekter som de arbeider videre med:

– Av de igjen går vi kanskje videre med rundt 60 ideer. Noen videreutvikles ved å opprette egne selskaper, andre ideer lisensieres ut til industrielle partnere.  

– I utvelgelsesprosessen er det også viktig å velge bort de dårlige ideene tidlig. På den måten sparer vi samfunnet og private investorer for feilinvesteringer, men vi har en høy suksessrate for de selskapene som vi går videre med, fortsetter han.

Ta ut potensialet

Inven2 vurderer ideene i tidlig fase. Dernest er de med på å legge en plan for kommersialisering og hjelper til med å etablere selskapene. Ofte er de også med som investor i starten:

– Vi bidrar gjerne med å få plass managementet og andre ting det er behov for i startfasen. Noen ganger har selskapene representanter i styret fra Inven2, men aller helst vil vi at selskapet skal klare seg selv. Vårt arbeid ligger med andre ord først og fremst i forkant frem til etableringen, forklarer han.

Seriegründerne Roy H. Larsen og Øyvind Bruland ble kjent da selskapet Algeta ble solgt til Bayer i 2013 for 17,6 milliarder kroner.

– Da de gikk i gang med det neste selskapet, Nordic Nanovector, et selskap som utvikler et målsøkende molekyl som dreper kreftceller, var Inven2 med på opprettelsen og satt i styret de første årene.

– Nå er de samme gründerne i gang med ytterligere et nytt selskap, Oncoinvent. De utvikler en målrettet kreftbehandling mot kreft i bukhulen. Inven2 investerte i dette selskapet også ved siste emisjon. Potensialet er formidabelt og interessen rundt selskapet tilsvarende.  

– Det finnes så mange gode ideer der ute, og nettopp derfor er det så viktig at vi kan bidra slik at vi får ut det potensiale som finnes i en kommersialisering. Det er vår aller viktigste oppgave, avslutter Hjelstuen.