En rekke bedrifter, som for eksempel ASKO og Norgesgruppen, satser grønt og tenker miljø. Blant tiltakene som noen av virksomhetene gjør, og som bygger opp under deres grønne profil, er at de investerer i egne solcellepaneler for å produsere sin egen fornybare strøm.

– Det er bra at disse bedriftene viser miljøengasjement og vil forsyne virksomheten med energi som er fornybar, men de behøver ikke å foreta store investeringer for å oppnå den samme miljøeffekten, sier Harald Steinsholt som er direktør for strategi og forretningsutvikling i LOS Energy.

– I dag er vi en av svært få kraftleverandører i Norden som fokuserer på å formidle direkte kontrakter mellom produsenter av fornybar strøm, først og fremst vindkraftprodusenter, og bedriftskunder. Da kan virksomheten kjøpe grønn strøm direkte fra en vindkraftprodusent. Dette er et veldig godt alternativ for de som tar klimautfordringene på alvor og vil gjøre energitiltak, men som ikke ønsker å gjøre store investeringer i egen regi, fortsetter han.

Fornybar strøm har markedsføringsverdi

Å kjøpe fornybar strøm fra et spesifikt vindkraftverk bidrar ikke bare til et bedre klima og et mer bærekraftig samfunn. Det er også mange bedrifter som ser en markedsverdi av å være miljø- og klimabevisste og gjerne vil bruke dette i sin egen markedsføring:

– Da er dette en fin måte og et enkelt grep. Vi i LOS Energy tar oss av alt det administrative. Derfor blir det like enkelt for kundene våre som tidligere, men forskjellen er at de i tillegg til å vise miljøengasjement, også uten å investere, får en mulighet til å dra nytte av den markedsføringsverdien som vindkraften innebærer, avslutter Steinsholt.