– De immaterielle verdiene er i mange tilfeller den aller viktigste verdien som et selskap har, det gjelder særlig oppstartsbedrifter hvor alle verdiene kan være immaterielle. Det er derfor lurt, og ofte avgjørende, å ha et bevisst forhold til IPR og utvikle en IPR-strategi for virksomheten, sier Felipe Aguilera-Børresen som er senior IPR-rådgiver og leder IPR-teamet i Innovasjon Norge.

Dette bør IPR-strategien inneholde

For å skape bevissthet rundt problemstillingene og mulighetene som er knyttet til IPR bør det lages en IPR-strategi:

– Strategien bør inneholde flere elementer. Aller først bør foretakene gjøre en analyse, kartlegge hva de eier og hva som har en immateriell verdi. Det er først når bedriftene vet hva de har at de kan håndtere de immaterielle verdiene sine best. Her er det viktig å være klar over noen fallgruver: Finnes det uavklarte rettigheter, og vet man hvem som har eierskapet til en bestemt idé eller løsning? Er det underleverandørene, er det de ansatte eller er det bedriften selv som eier rettighetene? Slike ting er det viktig å få avklart i en analysefase.

– Deretter bør bedriftene se på hvordan de kan beskytte verdiene, enten det er via hemmelighold, ved patentering, varemerkeregistrering eller andre muligheter i verktøykassen, fortsetter han.

Det tredje momentet i en IPR-strategi er å avdekke hvordan bedriftene  kan bruke IPR best mulig slik at de oppnår de forretningsmessige målene sine:

– Det siste punktet er det aller viktigste og bør være hovedmotivasjonen for å utvikle og integrere IPR-strategien som en sentral del av virksomhetens øvrige forretningsstrategi. Da kan det ofte være hensiktsmessig å også gjøre noen kost- og nyttevurderinger. Lønner det seg for eksempel å investere i et patenteringsløp, eller kan det benyttes alternative beskyttelsesformer? Hva er kostnadene på den ene siden sett i forhold til inntektene på den andre? Slike ting er det veldig vanlig at vi hjelper bedriftene med, slik at de finner den riktige balansen, forklarer Aguilera-Børresen.

IPR-strategier må også revideres

Mange bedrifter har fått på plass beskyttelsesordninger i form av varemerker eller patenter, men de mangler en strategisk plan som sier noe om hvordan de kan bruke dem best mulig. Andre bedrifter har både varemerkebeskyttelse, patenter og også en IPR-strategi, men mangler prosesser som sørger for at strategiene blir jevnlig revidert.

– Det er viktig siden de fleste bedrifter arbeider i markeder, og med produkter, som er i stadig endring. Dersom bedriftene utvikler nye produkter eller går inn i nye nisjer er det samtidig viktig å justere IPR-strategien. Det man bestemte seg for i en fem år gammel IPR-strategi, dekker ikke nødvendigvis dagens produkter og tjenester på en tilstrekkelig måte.

Beskytte egne rettigheter, men ikke krenke andres

Man må også vite hvilke rettigheter som konkurrentene har og hvilke begrensninger som finnes i markedet på grunn av andres rettigheter. Internasjonale selskap beskytter og utnytter sine materielle verdier mer enn noensinne. Selskaper som vil inn på nye markeder trenger ikke bare å beskytte seg selv. De må også vite hvilke rettigheter som konkurrentene har og hvilke begrensninger som gjelder:

– Å krenke andres rettigheter kan bli en ubehagelig og kostbar affære, spesielt i USA hvor man har tradisjon for å være raskt ute med å gå til søksmål, sier Aguilera-Børresen.

– Det desidert viktigste foretaket man kan gjøre når det kommer til IPR er å ha en bevisst holdning til det. Innovasjon Norge tilbyr gratis IPR-rådgivning for bedrifter, og det finnes også god og relevant informasjon på våre nettsider. For mange selskaper kan en god og gjennomtenkt IPR-strategi være det som skal til for å overleve og lykkes. Derfor kan det være veldig god ressursbruk å bruke litt tid på dette, konkluderer Aguilera-Børresen.