Høsten 2017 starter Fagskolen Innlandet, studiested Hvam vgs og Sogn Jord- og Hagebruksskule, en utdanning innen økologisk agronomi for deg med relevant videregående skole eller yrkesfaglig kompetanse.

– Vi ønsker å bygge kompetanse hos deg som vil jobbe på for eksempel andelslandbruk eller landbrukseiendom, som veileder i det økologiske fagmiljøet eller faglærer på videregående skole, sier Liv Marit Strupstad, som leder arbeidet med utvikling og oppstart av studiet.

Ut i felt

I løpet av studiet vil du lære om jord- og jordøkologi, økologisk planteproduksjon og husdyrhold, samt økonomisk styring og næringsutvikling på landbrukseiendommer.

– Vi vil ha en praktisk tilnærming til teoretiske temaer, ved å gjennomføre gårdsbesøk og bruke disse og skolenes egne arealer som case i undervisningen, sier Strupstad.

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid og selvstudium. Studenter fra hele landet vil møtes til samlinger cirka én gang i måneden, både i Nes i Akershus og Aurland i Sogn og Fjordane.

– Vi ser ikke på økologisk og konvensjonelt landbruk som to motpoler, men ønsker å lære av hverandre og ha fokus på god agronomi og en sunn økonomi. Derfor vil enkelte forelesninger foregå sammen med studenter fra fagskoleutdanningen i konvensjonell planteproduksjon, sier Strupstad.

Spesielt med fagskole er at det bygger på fagkunnskapen som finnes blant studentene. Sammen med forelesere fra skolen, næringa, landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner kan du skape et nettverk å dra nytte av videre.

Søk nå!

I løpet av andreåret velger du et tverrfaglig hovedprosjekt i samråd med faglærer. Det er et fordypningsprosjekt som blir din eksamen. For eksempel kan du arbeide med planer for egen gård, for arbeidsplassen eller et andelslandbruk du er tilknyttet.

– Ordinær søknadsfrist er gått ut, opptak skjer bare annethvert år, men vi har fortsatt noen få ledige plasser igjen. Så det er bare å kaste seg rundt, sier Strupstad.

Hva er fagskole?
Det er en yrkesfaglig, høyere utdanning. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men bygger på naturbruksprogrammet eller relevant yrkeskompetanse.

Studiets innhold:
Driftsledelse og økonomi
Jord- og plantekultur
Husdyrproduksjon
Tverrfaglig hovedprosjekt