Hos Nyskapingsparken i Bergen kan små etablererbedrifter være i inntil tre år. Nyskapingsparken i Bergen sentrum har eksistert siden 2007 og er en del av det nasjonale inkubatorprogrammet i Norge. I dag huser de 18 små bedrifter. Mottoet til inkubatoren er raskere vei fra etablering til vekst, noe de ser ut til å lykkes med.

– Vi har mange små suksesshistorier. To av selskapene som startet her, Bipper og Iscentio, har begge etablert seg i Silicon Valley. Og de vokser sakte, men sikkert, forteller inkubatorleder Hilde Indresøvde.

Er avgjørende

Det er mange søkere, ikke alle får plass, men Nyskapingsparken ønsker alltid kontakt med nye innovative bedrifter. De som får plass, må ha en kunnskapsintensiv forretningsidé og et vekstpotensial. Sannsynligheten for å lykkes øker betraktelig med en plass i programmet.

– Vi er avgjørende for mange av disse bedriftene. Mange hadde ikke eksistert uten oss. I tillegg til forretningsrådgivning, har vi også et stort nettverk. Vi kjenner private investorer og det offentlige hjelpeapparatet godt.

Ikke alle etablerere lykkes, selv om de får plass hos inkubatoren.

– En del går dukken, men det er ikke en stor prosent. Det er som regel likviditetsskvis. Det er vanskelig å finne modige investorer som er villige til å gå inn med kapital i en tidlig fase, avslutter Indresøvde.