Internasjonal direktør i Forskningsrådet, Kristin Danielsen, forteller at Horisont2020 er verdens største forskningsprogram, og spenner fra den aller beste grunnforskning, til pilotaktiviteter for næringslivet.

Kristin Danielsen, internasjonal direktør i Forskningsrådet. Foto: Forskningsrådet

– Dette er et uvurderlig sted å være for både norsk forskning og næringsliv, dersom man ønsker å henge med på det som skjer. I Horisont2020 støtter det Europeiske Forskningsrådet den absolutt beste forskningen, og er nok det mest prestisjefylte stedet å være for norske forskere, forteller Danielsen.

Samfunnsutfordringer

Danielsen forteller at Horisont2020 er tredelt oppbygget.

– I tillegg til forskning for excellence (eller økt kvalitet) er det også definert syv hovedkategorier av samfunnsutfordringer, og her kan næringslivet delta med å utvikle løsninger for å løse samfunnsutfordringene, offentlig sektor kan hente gode løsninger særlig når de deltar selv, og forskerne bidrar i prosjektene med sin kompetanse for å utvikle ny kunnskap. Alle tre grupper kan motta finansiering, forklarer Danielsen.

I tillegg finnes en del som er særskilt for næringslivet.

– Her ser vi ganske kraftige virkemidler, for eksempel at kommisjonen gjør avtaler med utvalgte næringsområder, og sier at dersom man går sammen og lager en forskningsagenda og forplikter seg til å delta i prosjekter i et visst volum, så kommer vi med halvparten av pengene. Dette kalles public/private-partnerships, og disse samarbeidene begynner å få veldig god kraft. Her er det essensielt for norsk næringsliv å være tilstede, mener Danielsen.

Åpner dører

Danielsen forklarer at Horisont2020 er en kunnskapsbank som utvikles gjennom 7 år.

– Det er virkelig der det skjer, og for Norge som nasjon vil det være helt utenkelig å ikke være med på dette store løpet. Her foregår det helt banebrytende forskning, og skal man drive med banebrytende forskning i dag, så gjør man det med internasjonale partnere. Toppforskere fra forskjellige felt kommer sammen, og når disse får finansiering må man være der. Moser og Moser, ekteparet som nylig vant nobelpris i medisin, er et kjempeeksempel på dette. Norge skal også løse samfunnsproblemer, alt fra aldrende befolkning til fornybar energi, og det kan vi ikke løse alene, forteller Danielsen.

Nettverksbygging

For næringslivet er dette en uvurderlig mulighet til nettverksbygging.

– Man jobber sammen med andre bedrifter i tre til fem år, og får god kontakt med leverandører, og det som viser seg å bli fremtidige kunder er med i prosessen hele veien. Det er veldig annerledes enn å ha et enkelt møte med en bedrift i Tyskland og dra hjem samme dagen, forklarer Danielsen.

– Mange er faktisk klare til å sette i gang produksjonen når prosjektet er ferdig og skaffer samarbeidspartnere som gjør at de får tilgang til markedet i Tyskland, for eksempel, avslutter Danielsen.