Gode forberedelser er viktig for å unngå store feiltrinn, og en god forretningsplan er kanskje den viktigste delen av disse forberedelsene, da det skaper mye bevissthet rundt alt knyttet til prosjektet.

Gjør deg forstått

Mange forhold som er klare for deg kan fremstå som uklare for de som ikke kjenner dem. Bruk tid på å formulere deg på en enkel måte, for å beholde verdien i den gode ideen på papiret. Bruk forretningsidéen som et dynamisk dokument som bør opp­dateres med jevne mellomrom, da den vil tjene for både:

  • Deg selv og teamet ditt sin evne til å gjennomføre
  • Markedspotensialet
  • Om forretningsideèn bli en kommersiell suksess
  • Kan inntektsmodellen din fungere i markedet? Konkurransefortrinn i for­hold til andre aktører i markedet

Tenk som en investor

For å skaffe kapital må du «selge» prosjektet ditt. Investorer vet at en investering i et selskap i tidlig fase innebærer både stor potensiell gevinst, men også høy risiko, så det vil stilles høye krav. Så tenk på de faktorene som påvirker investorens beslutning, som å skrive et bra executive summary.

Det er helt nødvendig å lage et godt executive summary som på en effektiv måte formidler strukturert nøkkelinformasjon som kan hjelpe investoren til å fatte sin beslutning. Grunnen er enkel: Det er dette kapittelet som leses. Dette bør være et selvstendig dokument som er et komprimert og presist sammendrag av hele forretningsplanen. Det skal skape et solid førsteinntrykk hos leseren. Du vil få flere nei enn ja, men hold ut, og bruk hvert nei og tilbakemeldingen du får til å lære noe og bli bedre. Og sist men ikke minst; sørg for å ha det moro!