Det er mange finansieringsordninger innenfor blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Regionale forskningsfond. For mange bedrifter er det helt avgjørende å benytte seg av offentlige støtteordninger for å kunne gjennomføre et vellykket FoU-prosjekt.

– I vårt arbeid opplever vi dessverre ofte at bedrifter har gått glipp av offentlige støttemidler over flere år fordi de ikke har søkt. Dette kan utgjøre store summer. Årsaken er gjerne en kombinasjon av mangel på tid, strategi og kunnskap om hva som må til for å få finansiell bistand og skattefradrag for FoU-aktivitetene. Mange har så hektiske arbeidsdager at de nedprioriterer eller glemmer å søke, sier Krogh.

Har bidratt til over to milliarder FoU-kroner til kunder

Krogh så at mange bedrifter hadde store utfordringer med å få støtte til sine FoU-prosjekter, og var derfor med på å etablere konsulentselskapet Nofas i 2005.

– Skal ansatte selv utforme søknader, går det fort utover bedriftens kjernevirksomhet. På ti år har vi bistått mer enn 2 000 bedrifter og bidratt til mer enn to milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder, forteller Krogh.

Nofas har i dag Norges fremste miljø for å sikre finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Deres innovasjonsrådgivere har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og åtte av dem har doktorgrad.

– Vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og sikrer kvalitet i alle ledd, sier Krogh.

Fire SkatteFUNN og ti millioner kroner fra DEMO2000

DeepOcean er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan dra nytte av ekstern kompetanse for å fremme nyskapning og videreutvikling i en etablert bedrift.

– DeepOcean satser friskt og modig på innovasjon. I 2013 utformet våre rådgivere søknad om SkatteFUNN som ble innvilget. Arbeidet i denne prosessen ga inngående kjennskap til prosjektet, og etter anbefaling fra våre rådgivere ble det søkt om ti millioner kroner fra Forskningsrådets DEMO2000-ordning i 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk DeepOcean innvilget støtten som dekket store deler av prosjektkostnadene. Senere har selskapet fått innvilget tre SkatteFUNN-søknader i samarbeid med oss. Vi ser at langsiktig samarbeid gir stor merverdi for våre kunder, forteller Krogh.

Avinor jobber strategisk med innovasjon

– På lang sikt er det en stor risiko ikke å innovere, både for samfunnet og den enkelte bedrift, sier Krogh.

Han mener at altfor mange bedrifter tar foten av innovasjonspedalen litt for fort uten å reflektere over hvilke langsiktige konsekvenser dette kan få for bedriften.

– Man må posisjonere seg for fremtiden! Gjennom en strategisk satsing på forskning, utvikling og innovasjon står bedriften bedre rustet for morgendagens utfordringer. Et av selskapene som har tatt dette på alvor er Avinor. De har implementert et porteføljestyringssystem for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av strategiavdelingen i Nofas. Avinor kan nå raskt visualisere og evaluere ulike innkomne idéer, og sikre utnyttelse av ressursene mest mulig effektivt.

Fikk innvilget over én million

I møter med bedrifter opplever innovasjonsrådgiverne hos Nofas ofte at de kartlegger prosjekter som kvalifiserer til skattefradrag, uten at bedriften selv er klar over det. Et eksempel på dette er Ganske Enkelt AS.

– Vi vil nå kunne motta cirka 1,2 millioner kroner i SkatteFUNN til et prosjekt som vi ikke trodde fylte kravene for å få innvilget søknaden, forteller daglig leder i Ganske Enkelt, Anders Jahren.

– Nå jobber vi med flere FoU-prosjekter som vi ser kan få utløst støttemidler i form av andre nasjonale ordninger i tillegg til SkatteFUNN. Det å samarbeide med en ekstern rådgiver har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke om FoU-midler til, forklarer Jahren.

– Men like viktig som å søke er å ikke søke, understreker Krogh.

– Tid er en mangelvare hos de fleste bedrifter. Unngå bruk av unødvendige ressurser på søknadsprosesser som ikke oppfyller kriteriene for støtte. Fokuser på å sende riktige og gode søknader, sier han.