Av Ulrika Holmgren og Thor Moen

Likt privat sektor må kommuner også holde tempo hvis de skal følge med i utviklingen og være blant de attraktive byene og kommunene som mennesker ønsker å leve i, eller kunne tilby de gode tjenestene som innbyggerne etterspør.

Bærekraftig samfunn

Smart City er et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og samfunn skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper.

Det betyr at vi bygger samfunn ved å bruke bærekraftige ressurser effektivt, at vi tilfredsstiller behovene til innbyggerne og at vi har en god økonomisk vekst.

Smart City Expo World Congress gikk av stabelen i Barcelona for to uker siden. Dette er en av mange arenaer som leder veien mot smartere samfunn. Det er tredje året vi reiser hit for å hente inspirasjon og bli med på det grønne skiftet. Det er åpenbart at interesset blir allt større og treffer en breiere publikum, og at utviklingen går raskt. For to år siden var det kun noen få eksempler av smart city responssenter, men i år var det mange og velge mellom. Et responssenter har mange navn, men det er en dataplattform som samler data fra ulike infrastrukturer i en by og mulliggjør effektiv, rask og treffsikker ledning av en by.

Tett samarbeid

Smart teknologi skaper nye muligheter for å tilby bedre tjenester til innbyggerne, mer effektiv og smartere drift av offentlig og privat sektor, og utgjør et stort marked for næringsutvikling. Førerløse elektriske kjøretøy og lokale grønne energimarkeder hinter om hvilken vei samfunnet utvikles. Bilindustrien selger jo ikke lenger biler, de selger mobilitetstjenester.

Teknologi kan hjelpe oss mye, men det kreves mer enn så. Kommuner må jobbe strategisk med innovasjon, top-down og bottom-up, på tvers i hele organisasjonen. Alle må med og alle må skjønne hvorfor innovasjon er nødvendig. Derfor kreves tett samarbied mellom offentlig sektor, næringslivet, akademia og innbyggerne i en qudruple helix model. Ingen kan bygge en bærekraftig eller smart by alene!

Det grønne skiftet

Hva er det da som hindrer oss, og hvordan skal vi begynne?

Ofte er det et spørsmål om økonomi og ressurser, at det grønne skiftet koster penger og at innovasjon er et «side-prosjekt» som sprenger kalenderen til den allerede fullboket ansatte. Men det trenger ikke være sånn. Innovasjon handler ikke om å starte helt nye prosjekter, det handler like mye om å utføre ordinær arbeid men på en litt annen måte. Virkemiddleapparatet og støtteprogrammer hjelper oss til å tørre å prøve nye løsninger. Men det er kun for de som er i førersetet og de som tør å øke innovasjonsgraden litt, fordi når et produkt er kommersiellt eller nok implementert så blir støttemidlerne borte.

Gjennom å teste ny teknologi i liten skala først, reduseres den økonomiske risikoen og det er mulig å justere før man ruller ut i stor skala. Dette gir et forsprang for de som ønsker seg en plass på pallen i konkurrensen. Gå i samman, søk støtte og begynn å teste!

Innbygger-råd

Det er også skremmende lite fokus på innbyggerinvolvering og sluttbrukere. Både i offentlig sektor og i næringslivet. Hvordan skal vi klare å bygge de gode byene hvis vi ikke vet hva innbyggeren ønsker? I Århus kommune er innbyggerne invitert til et innbygger-råd som i sammen med kommunen jobber med byutvikling. Næringslivet må levere produkter og tjenester som byen trenger og innbyggeren må fortelle hva de ønsker. Ellers kan det hende vi bygger en vei hvor innbyggerne heller tar stien ved siden om.

Akademia og forskning må også med på laget. Næringsnær forskning som ikke resulterer kun i en rapport, men forskning som gir nye tjenester, nye produkter eller forrettningsmodeller. For eksempel nye forretningsmodeller hvor naboer kan selge solenergi til hverandre, eller hvor den smarte vannmåleren kan gi informasjon om at din eldre mor ikke brukt noe vann i hele formiddag og hvor vannmåleren derfor kan brukes som velferdsteknologi - den typen forskning trenger vi mer av. Det skal være kort vei fra forskning til implementering.

Derfor er Smart City er et begrep som beskriver hvordan vi skal drive samfunnsutvikling på!