Sven Ole Skrivervik Teknisk direktør i Telio. Foto: Telio Holding

De var bare fire stykker da de startet det lille selskapet Telio i 2003. For å få ressursene de trengte til forskning og utvikling, søkte de støtte fra det offentlige. Teknisk direktør Sven Ole Skrivervik sier at det ville tatt mye lenger tid uten den økonomiske støtten.

– Telio ville nok vært til uten disse midlene, men det er åpenbart at selskapet ville brukt mye lenger tid på å komme opp med løsningene. Det var mulig for oss å ha flere ansatte og å bruke mer ressurser for å få dette gjennomført.

Banebrytende utvikling

Fra og med 2004 fikk Telio støtte fra Norges forskningsråd gjennom Skattefunn, og siden også gjennom VERDIKT. Da omhandlet prosjektet å utvikle en løsning for å sende tradisjonell taletelefoni over bredbånd. Prosjektet og den kontinuerlige kompetansehevingen internt bidro til å utvikle Telios plattform, som var helt unik i verdenssammenheng.

– Telio har brukt mye ressurser på å forske på og utvikle effektive og sikre måter å realisere telefoni og videotjenester over Internett. Takket være midlene vi fikk tildelt, kom vi på markedet tidlig. Uten midlene er det en mulighet for at noen andre ville ha kommet på markedet før oss, forteller Skrivervik.

Forskningen og utviklingen Telio gjorde på begynnelsen av 2000-tallet, bragte telekommunikasjonen et stort skritt videre.

– Folkene i Telio var en del av et miljø som sammen bidro til at disse teknologiene ble utviklet. Vi lå i front av den internasjonale utviklingen.

– Vi driver fortsatt med en del utvikling, blant annet knyttet til bruk av teknologien i tjenester levert på mobilnettet. Fremtidens mobiltelefoni vil i all hovedsak være basert på disse standardene. Det er gode muligheter for at vi vil søke midler igjen til nye utviklingsprosjekter, avslutter Skrivervik.