Selskapet har vært medlem i NCE Subsea siden 2009 og benyttet en rekke av de tjenestene som tilbys gründere i subseaindustrien.

Systemet som METAS har utviklet detekterer olje- og gasslekkasjer ved hjelp av aktiv akustikk, en slags sonar. Hvis systemet detekterer noe unormalt i vannvolumet over f.eks en oljeinstallasjon som står på havbunnen, så vil det sette i gang en analyse som avdekker om det er biomasse som detekteres eller om det er en olje- eller gasslekkasje. Hvis det er en lekkasje vil systemet umiddelbart utløse en alarm i operasjonsrommet på plattformen som kontrollerer installasjonen.

Spin-off-selskap fra Havforskningsinstituttet

Selskapet stammer fra Havforskningsinstituttet som bruker noe av den samme teknologien for å måle biomasse i havet i forbindelse med bestandsforvaltningen av fisk. Startskuddet for det som har blitt METAS kom imidlertid da Statoil hadde behov for å måle hva slags effekt utslipp av borekaks hadde på omgivelsene.

- Et strengere regelverk om miljøovervåking i forbindelse med oljeutvinning på havbunnen kan være bra for vårt selskap.

- Det var da vi skulle levere denne løsningen til Statoil at vi hadde behov for å kommersialisere ideene, og da selskapet startet var det først med hjelp fra Bergen Teknologioverføring (BTO). Vi ble også med i NCE Subsea i en tidlig fase og fikk god rådgivning derfra. Det samarbeidet ga oss en trygghet for at vi gjorde tingene riktig. De hadde også mye kunnskap om det rent forretningsmessige som vi kunne dra nytte av og de hjalp blant annet til med rådgiving i forbindelse med kapitalinnhenting, sier Terje Torkelsen, som er teknologidirektør i METAS og en av de tre gründere som står bak selskapet.

Han forteller at samarbeidet med NCE Subsea har vært veldig bra og at de fortsatt benytter tjenestene de får derfra.

- Vi forsøker å deltar på alle møtene NCE Subsea arrangerer, så sant vi har anledning til det. I tillegg har vi bedriftsinterne møter med NCE Subsea to ganger i året, og det er nyttig slik at vi får justert kursen underveis, forteller han.

Spennende fremtid

Nå er METAS inne i selve kommersialiseringsfasen der produktene skal selges i markedet. Ambisjonene er store og særlig fordi potensialet og interessen for METAS teknologi har vakt internasjonal interesse.

- Vi har stor tro på fremtiden. Et strengere regelverk om miljøovervåking i forbindelse med oljeutvinning på havbunnen kan være bra for vårt selskap. Samarbeidet vi har hatt i NCE Subsea viser med all tydelighet at det kommer mye og god teknologiinnovasjon ut av den norske oljeindustrien, og det er vi et synlig bevis på, sier Torkelsen avslutningsvis.