Industrien benytter stadig mer kompositter og plastbearbeidete materialer i produksjonen. Behovet for kvalifisert kompetanse innen fagområdet er sterkt økende. Fagskolen Innlandet vil til høsten tilby fordypning i kompositt og plastbearbeiding.

- Studenten skal lære seg hva kompositter og plast- og polymere materialer er, hvilke ulike produksjons- og tilvirkningsteknikker som benyttes og bli kvalifisert til å lede en hel produksjonsprosess. Det er forventet at mange går ut i jobb som mellomledere, derfor står ledelses- , HMS- og økonomifag på fagplanen, sier avdelingsleder Hilde Merete Støen på Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Fagskolen Innlandet i Gjøvik.

Kandidaten vil få tittelen fagskoleingeniør etter å ha studert to år på fulltid eller nettbasert deltid over fire år. - Kravet for å komme inn på studiet er et relevant fag- eller svennebrev, men det vil også vurderes kandidater med minst fem års relevant erfaring og tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag fra videregående skole, yrkesfaglig utdanningsprogram, sier hun.

Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse har lenge ønsket en slik utdanning, og har vært med å planlegge studietilbudet. I september sendte skolen inn søknaden om oppstart av det nye studietilbudet fra høsten 2016. Søknaden skal endelig godkjennes av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Industrien vil ha mer

Halvparten av et moderne fly består i dag av komposittmaterialer (for eksempel til gulv og vinger) og det benyttes innenfor bilindustri (støtfangere, bremserørkoplinger), offshore (rør), bygg- og anlegg (armert betong), sports- og fritidssektoren (ski-, sykkel- og golfutstyr) og mange andre områder.

- Kompositt og polymer er sammensatte materialer, og tas i bruk mer og mer fordi det er lette og sterke materialer. Nå kan vi endelig tilby en fagskoleutdanning i polymere materialer, slik det i årevis har vært i metall, betong og tre, sier lærer Per-Anders Dahl ved Fagskolen Innlandet.

Samarbeider med bedrifter og forskningsmiljøer

Fagskolen Innlandet har mye kontakt med små og mellomstore bedrifter og forskningsmiljøer i Gjøvik- og Raufoss-området. Der finnes blant annet Benteler Aluminium Systems (bildeler), Nammo (ammunisjon), Hexagon Ragasco (propanbeholdere), Kongsberg Automotive (bildeler) og Sintef Raufoss Manufacturing (kompetansesenter).

- Vi har fagråd sammen med bedriftene, der gamle og nye studenter møtes, samt lærere, bedriftsansatte og ledere. Hovedprosjektet i den nye utdanningen skal gjennomføres i en lokal bedrift, og vi utveksler gjesteforelesere. Gjennom samarbeidsavtaler vil studentene få tilgang til laboratoriene på høyskolene i Gjøvik og Buskerud og Vestfold, samt i nettverksbedriftene våre, sier avdelingsleder Støen.

Fagskolen Innlandet vil også samarbeide med Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg, som også vil starte opp den samme utdanningsretningen til høsten.

- Vi har planlagt mye sammen, og vil utveksle lærere og vikarer ved behov, sier hun.

Høyskolen neste

Den nye fagingeniørutdanningen med fordypning i kompositt og plastbearbeing vil sikre at praktisk anlagte arbeidstakere får den nødvendige kvalifikasjon gjennom det offentlige skoleverket. Det er også planer om å etablere en studieretning i kompositt og plastbearbeiding på høyskolenivå.

Les mer om arenaprosjektet her.

Fakta:

  • i4plastics har sitt utspring i Plastnett Innlandet og består av 16 små og store bedrifter og kompetanseaktører innen plastbearbeidende industri.
  • Mange av i4plastics bedriftene har i dag sterke posisjoner i en rekke globale nisjer, hovedsakelig basert på sin styrke innen plastrelaterte materialer og produksjonsprosesser
  •  i4plastics er finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Klyngens 3-årige Arenaprosjekt startet i august 2014, og går fram til august 2017.

Kilde: i4plastics