Denne høsten kan første kullet begynne på bachelorstudiet i havteknologi ved Høgskulen på Vestlandet, og studiekoordinator ved Institutt for maskin- og marinfag, Tone Røkenes, ser frem til et spennende år.

– Endringene kommer som et resultat av nær dialog med næringen. For oss er det viktig at vi utdanner studenter som næringen får bruk for, og da er det nødvendig å vite hva slags kompetanse det er behov for, sier hun.

Studenter med fagbrev

Fra å være det mest populære bachelorstudiet på ingeniørfeltet i 2015, fikk også høgskulen merke nedgangen da industrien gikk på en smell. 

– Vi har hele tiden hatt mange studenter, men en annen type undervannsteknologistudenter enn tidligere. En god del av studentene har den siste tiden kommet til oss med fagbrev, sier hun.

Disse studentene vil fortsette det løpet de har begynt på, mens de nye studentene vil følge et nytt løp – som gir dem et større spillerom i havrommet.

– All kompetansen vi trengte hadde vi allerede ved høgskulen, men vi vil i større grad hente inn fagfolk fra andre institutter ved høgskulen, sier Røkenes.

Tidlig fordypning

Studentene vil tidlig spisses inn mot det de ønsker å jobbe med. Andre semester velger de om de vil fordype seg i petroleum eller havbruksteknologi.

– I havbruksteknologi lærer de å forstå samspillet mellom organismer, miljø og teknologi i produksjonsprosessen og med fordypning i petroleum blir det fokus på teknologi for utvinning og behandling av olje og gass, boring, komplettering samt drift og vedlikehold av produksjonsenheter, sier hun.

Det vil hele veien være tett samarbeid med næringen og gode muligheter for praksisarbeid.

Spisser kompetansen

Studentene vil også tidligere spisse seg inn på fagområder når de velger valgfag.

Den tverrfaglige utdanningen gjør likevel studentene rustet til arbeid på en rekke felt i havrommet – både i olje- og gassektoren, leverandørbedrifter og i oppdrettsnæringen.

– Det er imidlertid ikke biologer som utdannes hos oss, de kommer fra universitetet. De som studerer hos oss blir gode på blant annet konstruksjoner til havs, subseateknologi. oppdrettsindustri, miljøovervåking og RASteknologi, sier hun.

Styrker bevisstheten

Det nye studiet skal bidra til økt fokus på bærekraftig teknologi innenfor havbruksnæringen.

– Videre vekst og utvikling av næringen forutsetter at man håndterer miljøutfordringene næringen har, og gjennom studiet vil studentene både få innsikt i hvordan man fremmer miljøvennlig produksjon av sjømat, hvilke nye teknologiske løsninger som er tilgjengelig og hvordan disse nye løsningene kan implementeres og anvendes, sier prodekan for innovasjon ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Jens Kristian Fosse.

I tillegg vil studiet styrke studentenes bevissthet rundt betydningen av ansvarlig og bærekraftig matproduksjon.

Økt digitalisering

Havbruksnæringen gjennomgår store endringer på teknologisiden. Det utvikles nye landbaserte resirkuleringsanlegg, nye semi-lukkede anlegg i sjøen og nye havbaserte anlegg.

– Teknologien blir mer avansert og det må implanteres nye mer komplekse produksjonsstyringsmodeller. Samlet er det behov for mer ingeniørkunnskap, men også avansert biologikunnskap og mer kunnskap om optimal drift av store produksjonsanlegg, sier han.

Man ser også tendenser i retning av økt digitalisering, og det er i økende grad viktig å ha kunnskap om hele verdikjeden for at man skal kunne hente ut best mulig pris i markedet.

– Det at næringen blir mer avansert og mer kompleks forutsetter at det utdannes kandidater med en annen type kompetanse enn det som det var behov for tidligere, sier han.

Endrer fokus

Mange av leverandørbedriftene innenfor olje og gass har ifølge Fosse rettet seg mot havbruksnæringen. 

– Det har særlig vært et fokus på hvordan sensor og instrumenteringsteknologi fra olje og gass kan brukes inn mot drift av oppdrettsanleggene, eksempelvis for å optimalisere foringen og bedre kontrollen med fiskehelsen, sier han.

Videre har også verft og større aktører innenfor maritim sektor vært aktive i utbyggingen av nye, større og mer avanserte anleggskonstruksjoner.

– Dette er selskaper som tidligere har levert mye innen olje og gassnæringen, sier han.