Vincent Wego Fleischer, Direktør for strategi og kommunikasjon. Foto: Innovasjon Norge/Tommy Andresen

I Innovasjon Norge er vi hver eneste dag opptatt av å gjøre norsk næringsliv bedre, mer internasjonalt og enda mer nyskapende. Vi vet at landet vårt trenger mangfold, gjerne bygget på de styrkene vi allerede har, men med stor grad av innovasjon og nye tanker. Solid satsing på forskning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å oppnå dette, men bare hvis vi samtidig sikrer at resultatene blir kommersialisert.

Innovasjon tar tid og er gjerne en uryddig prosess, og ofte blir resultatet noe annet enn man trodde da det startet. En ny studie fra BI viser at offentlig støtte til bedrifter som utvikler nye produkter i samarbeid med sine kunder gir gode resultater. Det utløser store private investeringer, økt omsetning og gir et langsiktig, forpliktende samarbeid om innovasjon.

Studien viser også at de prosjektene som tar en omvei underveis, er de som lykkes best i lengden. Særlig når omveien er motivert av markedsinnsikt.

Trenger kunnskap om markedet

Gründere har ofte sterk tro på at bare produktet er godt nok, står markedet klart til å kjøpe det. Slik er det dessverre ikke. Vi må orientere oss etter markedet, ellers blir lagrene med verdens beste – usolgte – produkter fort store.

Entreprenørene mangler markeds­kompetanse. Og om det ikke finnes et sterkt næringsliv der fra før, finnes heller ikke investorer som har kompetanse til å vurdere risikoen.

Arbeidet med å gjøre forskning om til innovasjon og produkter i markedet har i stor grad vært basert på en forståelse av innovasjon som en lineær prosess der universitetene frambringer nye ideer som næringslivet fører til markedet. Der vi har sterke klynger, går teknologioverføringen greit. Problemet er at mange viktige forskningsområder er områder der Norge mangler et næringsliv som kan ta i bruk kunnskapen.

Det har vært forsøk på å løse dette problemet ved å stimulere til oppstartbedrifter fra universitetene, men det er vanskelig. Entreprenørene mangler markeds­kompetanse. Og om det ikke finnes et sterkt næringsliv der fra før, finnes heller ikke investorer som har kompetanse til å vurdere risikoen. Dessuten finnes det ikke noe etablert miljø eller klynge de kan trekke veksler på. Resultatet er at når disse bedriftene lykkes, blir de kjøpt opp og ført ut av landet.

Innovasjon som utvikler næringslivet vårt

Innovasjon Norges miljøteknologiordning er et eksempel på hva som kan gjøres. Den viser hva vi kan få til når forskning og innovasjon ses i sammenheng. Flere av bedriftene som har vært med i ordningen er nå verdensledende innen sine felt; de bidrar til å løse viktige samfunnsproblemer og de har produkter som markedet vil etterspørre i lang tid.

Gjennom slike systematiske satsinger kan vi bygge på den kompetansen norske forskningsmiljøer har og utvikle et robust næringsliv som skaper verdier i Norge, også når oljeinntektene etter hvert blir mindre. Det trenger landet vårt.