– Regjeringen ønsker å stimulere til en mer attraktiv karrierestart for forskningstalenter. En ønsket positiv bivirkning er mindre midlertidighet. Vi kommer til å følge nøye med på resultatene av denne prøveordningen, sier statssekretær Bjørn Haugstad til regjeringen.no.

Skal bidra til en positiv utvikling

Denne prøveordningen er kjent fra utlandet som «tenure track», og innebærer at unge norske forskere blir ansatt på åremål. De kan få en fast stilling dersom de fyller de gitte kravene når åremålet går ut.

– Med denne ordningen får universitetene og høyskolene et større ansvar for å følge opp talentene, særlig i første del av åremålsperioden, blant annet gjennom å gi dem tilgang til ressurser. Det skal bidra til at karrieren deres utvikler seg i en positiv retning, sier Haugstad.

Fordeling av stillinger

I første omgang fordeler regjeringen 185 stillinger på følgende måte:

  • 5 til Norges handelshøyskole
  • 15 til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • 40 til Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
  • 5 til Universitetet i Agder
  • 35 til Universitetet i Bergen
  • 5 til Universitetet i Nordland
  • 45 til Universitetet i Oslo
  • 25 til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
  • 10 til Universitetet i Stavanger

De 115 resterende stillingene kan de andre høgskolene og universitetene fortløpende søke om å få tildelt, og de instutisjonene som har fått tildelt stillinger, men som trenger flere, kan også søke.