Truls Berg Styreleder i Movation og NorBAN.Foto: COMPERIO

InnoBørs høstet mange gode tilbakemeldinger under lanseringen, som fant sted på FUTURE INSIGHT-konferansen 13. mars, både fra gründere, investorer og virkemiddelapparatet. Selve åpningen ble foretatt av statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og fiskeridepartementet og administrerende direktør Bjarne Haugen i Movation.

Hans-Christian Haugli, styreleder i Innovation Forum Norway, Norges ledende forum for innovative virksomheter, var blant de mange som var til stede. Han sa i en kommentar blant annet:

«Innovasjonsbørsen som Movation-teamet har fått på plass, er et godt verktøy for idéeiere på jakt etter kapital, kompetanse og kontaktnettverk. Dugnadsånden og det store ressursnettverket de rår over, gjør InnoBørs til en interessant uavhengig innovasjonsarena.»

– Ideen med å skape en felles digital møteplass er slett ikke ny, den har vi arbeidet med i seks år. Ideen ble lagt frem for en rekke stortingspolitikere og Innovasjon Norge allerede for to og et halvt år siden, og har etter hvert blitt en del av Sundvollen-erklæringen, sier initiativtakeren bak InnoBørs, Truls Berg, som er styreleder i Movation og NorBAN. Imidlertid er det først nå løsningen er åpnet for alle.

Enkelt, raskt og oversiktlig

– Løsningen fungerer på den måten at gründeren registrerer seg og legger inn ideen sin på en kortfattet måte med det mål å vekke interesse hos tidligfaseinvestorer, ofte kalt «forretningsengler», forklarer Berg.

– Myndighetene må snarest mulig våkne opp og i langt større grad legge til rette for at ny vekst fremmes.

Det er ingen spesielle kriterier for å være med og det koster ikke mer enn 2 500 kroner å være representert på innovasjonsbørsen i et helt år.

– Verden er på full fart inn i innovasjonsalderen, og tiden fra oppstart til vekstvinner har aldri vært kortere. I Norge har vi mange dyktige gründere som tør å satse, og det er også mye privat kapital tilgjengelig. Utfordringen er dessverre i dag at altfor mange gründere bruker altfor lang tid på å tiltrekke seg nødvendig kompetent kapital. Dette medfører at kun én av fem overlever de tre første årene, sier Berg.

– Samtidig viser undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå at nesten 100 000 nordmenn har en positiv formue på mer enn seks millioner kroner. Vår påstand er at disse personene vil kunne gjøre mer godt med pengene ved å investere dem i morgendagens vekstvinne­re, enn ved å la dem samle støv på en bankkonto som knapt gir positiv avkastning. Myndighetene må snarest mulig våkne opp og i langt større grad legge til rette for at ny vekst fremmes. Det er kun gjennom å investere i fremtiden at Norge kan nå de målene som regjeringen Solberg har satt seg, og i dette perspektivet blir løsninger som innovasjonsbørsen viktig, sier han.

Moderne infrastruktur

– Blant partnerne som er med på dugnadsarbeidet rundt InnoBørs, finner vi en rekke av Norges ledende innovasjonsmiljøer. Kjente navn som Argentum, DNB, DNV GL, Gründerforeningen, Innovation Forum Norway, Investinor, IKT-Norge, Microsoft, NOFAS, NorBAN, Opera Software, Seed Forum, Simula Research Centre, Telenor og Venturelab har bidratt i arbeidet med å skape Innobørs som en åpen og uavhengig møteplass hvor gode ideer kan møte kompetent kapital, forteller Berg.

– I dag tar det 10-12 måneder for en gründer å skaffe kapital. Målet er å gjøre denne prosessen 10 ganger raskere.

En viktig grunn for opprettelsen av InnoBørs, er ønsket om å skape et bindeledd mellom innovative ideer og kapital og et nettverk som motiverer og forenkler prosessen, både for gründer og investor.

– I dag tar det 10-12 måneder for en gründer å skaffe kapital. Målet er å gjøre denne prosessen 10 ganger raskere. Samtidig er vi freidige nok til å tro at vi også kan sørge for at flere enn dagens fem prosent lykkes. Vi og våre partnere tror at InnoBørs vil kunne bidra til at antallet som får skaffet kapital dobles i forhold til dagens nitriste situasjon, sier Berg.

Han understreker også betydningen av at regjeringen etter hans syn må arbeide enda hardere med en fremtidsrettet næringspolitikk, slik at det nyfødte og ufødte næringslivet får langt bedre rammebetingelser og økt sannsynlighet for å bli morgendagens vekstvinnere.

– I det bildet blir InnoBørs en del av infrastrukturen i hva et moderne innovasjonssamfunn trenger, sier Berg avslutningsvis.