Av Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør næringsjudirisk avdeling NHO

Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør næringsjudirisk avdeling NHO. Foto: Momentum Studio

Slike immaterielle verdier – IPR (Intellectual property rights) – er blitt svært viktig og utgjør over halvparten av bedriftenes markedsverdier. I kampen om kunder og markedsposisjon vil disse verdiene være en strategisk ressurs og et verdifullt konkurransefortrinn. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes. Det er viktig å ha strategier som kan gi virksomheten både beskyttelse og konkurransefortrinn. Med strategisk bruk av IPR kan du sikre deg rettigheter til det bedriften din utvikler, og bruke rettighetene til å øke lønnsomheten.

Varemerkeforfalskning øker

Mens antall beskyttede rettigheter øker i resten av verden, viser undersøkelser at norske foretak beskytter immaterielle rettigheter i mindre grad. Når vi ser omfanget av piratkopiering og at varemerkeforfalskning øker, er dette svært urovekkende. NHO arbeider for økt kompetanse og bevissthet rundt immaterielle rettigheter og verdier innen norsk næringsliv.

NHO arrangerer blant annet ulike kurs for sine medlemmer om hvordan bedriftene kan beskytte sine konkurransefortrinn og hvordan bedriftens immaterielle rettigheter kan utnyttes for å øke inntjeningen. Det arbeides for tiden også med å få på plass en samarbeidsavtale mellom NHO og en ekstern IPR-rådgiver som vil kunne tilby NHOs medlemsbedrifter både gratis kunnskapsdeling og ordinære IPR-tjenester på fordelaktige betingelser.

NHO driver et utstrakt næringspolitisk arbeid på IPR-området, og har initiert og er pådriver for flere av de myndighetsdrevne prosessene på dette området.