Sensoren det er snakk om skal brukes til å måle utilstrekkelig blodtilførsel i vitale organer i kroppen.

- Dette er den hyppigste sykdoms- og dødsårsaken i den vestlige verden i dag, i form av hjerneslag, hjerteinfarkt og komplikasjoner etter kirurgiske inngrep, sier prosjektleder for FoU hos Sensocure, Berit Brosvik.

Med sensoren kan man måle om organene får nok oksygen, og den gir resultatene i sanntid, mens målemetoden som benyttes i dag er langt mer tidkrevende.

- Nettopp at metoden for måling blir rask med denne sensoren er viktig, for da er sjansen større for at man kan redde organer som er utsatt for utilstrekkelig blodtilførsel. Dette vil være kostnadsbesparende for sykehusene, og pasientene kan bli hurtigere friske, forteller Brosvik.

Inkubator

Sensocure er lokalisert i inkubatoren til forskningsparken ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, utenfor Horten. Samarbeidet de har hatt med NCE MNT har vært svært viktig for bedriften.

- Gjennom dem har vi fått gode kontakter med industrielle aktører som skal produsere sensoren for oss. Samarbeidet har hjulpet oss med selve forskningsarbeidet og gitt tilgang til både laboratorier og utstyr. Det har vært avgjørende for at vi har kunnet utviklet denne sensoren, sier Brosvik.

- NCE har vært med på å bygge opp både institutt for mikro- og nanoteknologi, forskningsparken og inkubatoren, og det er nettopp prosjekter som dette som vi skal arbeide med, sier direktør i NCE MNT, Roger Dalseg.

Neste fase

Sensocure ble stiftet i slutten av 2011 og gründeren er professor på Oslo Universitetssykehus. Han er fortsatt sentral i utviklingen. I dag har selskapet fem ansatte. To av dem tar doktorgraden sin på utviklingen av sensoren, men det er langt flere som har vært involvert i utviklingen og forskningen som ligger til grunn for nyvinningen.

- Nå jobber vi med kommersialiseringen av produktet og arbeider blant annet mot det amerikanske markedet hvor det allerede er inngått lisensavtaler, så vi ser absolutt konturene av noe som ganske sikkert kommer til å bli en suksess, sier Dalseg.

Lanseringen nærmer seg, men foreløpig er det for tidlig å tidfeste akkurat når produktet kommer på markedet.