Nina Wahl Daglig leder Moltres. Foto: Erik Krafft

Uten støtte kan prosjekter strande, og dermed kan Norge miste muligheter til å presentere noe nytt og unikt på markedet.

– Det skjer mye innen utvikling i Norge, i alle segmenter, i alle bransjer. Og det er viktig at bedrifter som driver med forskning og utvikling får den hjelper de trenger, sier daglig leder i Moltres, Nina Wahl og fortsetter:

– Hvis Norge klarer å komme opp med noe innovativt og unikt som kan selges i andre land, får det positiv effekt i form av vekst og flere ansatte, og det er helt avgjørende for bedriftene. Det er også avgjørende for Norge. Det at norske bedrifter eksporterer noe helt unikt, det er en stor prestasjon. Det må vi ta vare på.

Ulike kriterier

Bedrifter kan søke støtte til prosjekter hos blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet og en rekke ulike EU-ordninger. Wahl har hjulpet hundrevis av bedrifter med å skaffe kapital ved å lose dem gjennom søkeprosesser.

– Vi bistår med å vurdere ordningene som finnes, vurdere om bedriftene og prosjektene oppfyller kriteriene og hjelper dem med å finne frem til støtteordningene det er best å søke på. Felles for de ulike støtteordningene er at innovasjonsgraden må være høy, og at midlene det søkes på skal ha en utløsende effekt.

Det er en del forskjeller på kravene de ulike instansene vektlegger. Skal du søke EU-midler, er eksempelvis samarbeid med bedrifter i andre land en viktig faktor. De fleste får støtte.

De fleste får støtte

– Innen EU er det en bra ordning for bedrifter som ønsker å samarbeide med andre europeiske bedrifter. Målet er å få til et samarbeidende innovasjonsklima i Europa for å løfte kontinentet og møte fremtidens utfordringer innen helse, bioteknologi, informasjonsteknologi, transport, energi og andre felt med en høy grad av forskning. Det legges det vekt på, sier Wahl.

– Det er mange som ikke vet at de kan få støtte til sine prosjekter, og de burde undersøke mulighetene.

I Norge finnes det ordninger der bedrifter som er med på å skape innovative tjenester og produkter så godt som innen alle typer bransjer kan få støtte. Wahl synes det er veldig moro å få lov til å være med og hjelpe.

– Det som er så artig med denne jobben, er at vi kommer borti så mange innovative prosjekter og dyktige personer. Norge ligger langt fremme, sammen med de andre skandinaviske landene. Spesielt innen subsea og IT ligger vi i tet. Men det er mange som ikke vet at de kan få støtte til sine prosjekter, og de burde undersøke mulighetene, avslutter Wahl.