Aktørene er mange; alt fra store, internasjonale selskaper til små biotekbedrifter, universitetsmiljøer, nye oppstartsgrupper og samarbeid i ulike klynger. Det er forsking innen et bredt spekter - fra forbedring av eksisterende legemidler, nye anvendelser og til nyskapning på områder som antibiotikaresistens, immunterapi og presisjonsterapi – det formelig bobler av innovasjon. Som medlem av Oslo Cancer Cluster, og med fast tilstedeværelse i Forskningsparken, befinner patentbyrået Bryn Aarflot seg sentralt der mye ny forskning innen behandling og diagnostikk skjer.

– Det er interessant å se hvordan gode ideer og samarbeid i klynger kan legge grunnlaget for helt nye behandlingsformer mot kreft, sier Marianne W. Wulff, patentrådgiver i Bryn Aarflot.

Men skal ideen kunne utvikle seg til en dag å bli et ferdig legemiddel, er det viktig å beskytte den helt fra starten. Prosessen frem mot et markedsklart legemiddel er tidkrevende og kostbar; den kan ta 10-25 år og koste opp mot flere hundre millioner kroner. I løpet av denne tiden vil det for de fleste firmaer være nødvendig å involvere en rekke samarbeidspartnere i forbindelse med for eksempel utvikling, biologisk testing og større studier. Da er det ekstra viktig med beskyttelse av de immaterielle verdiene og ha ryddighet angående eierskap.

Beskyttelse skaper trygghet

Med god patentbeskyttelse oppnås også tryggheten som kan være nødvendig for å få investorer med på laget. For å sikre søkeren de nødvendige rettighetene på både kortere og lengre sikt er det viktig å gå frem på en gjennomtenkt måte, og å ha en forretningsstrategi som også inkluderer en strategi for de immaterielle verdiene. Det vil derfor være gunstig å involvere et patentbyrå med lang erfaring og riktig kompetanse innen området, allerede på et tidlig tidspunkt i prosessen. I Bryn Aarflot jobber IP-eksperter innen life science, som kan hjelpe din forskningsgruppe med en IP-strategi, og med å sikre rettigheter i prosessen fra idé til ferdig produkt eller til ny terapeutisk behandling.

– Jo tidligere vi blir involvert, jo bedre kan vi hjelpe til med å lage en strategi for å forvalte verdiene og redusere risiko, forklarer Wulff. –  Vi hjelper dere gjerne!