Av Mads Vold, Grunnlegger av Gründermessen og Business Expo.

Som arrangør av Gründermessen har vi flere ganger kommet i kontakt med gründerbedrifter som kvier seg for å fortelle om hva de holder på med, og det er forståelig, men samtidig er det ikke mulig å gi en god tilbakemelding eller gode råd til gründerne uten forståelse for hva gründeren driver med eller hvilken forretningsmodell de skal tjene penger på.

Gründermessen skal være en møteplass hvor nettopp gründere kan treffes, få gode råd fra etablerte bedrifter, bygge nettverk og utveksle ideer for å danne partnerskap med hverandre. Det er i denne sammenhengen man virkelig kan få tilbakemelding på sine produkter og tjenester. Vi har satt opp våre tre beste råd for gründere som vi mener kan være greit å ta med seg, men ønsker først å avklare litt kort om de tre hovedområdene man kan søke beskyttelse på.

Kort om patent, varemerke eller design

Patent: Oppfinnelsen må være en praktisk løsning på et problem. Løsningen på problemet må ha teknisk karakter, ha en teknisk effekt og være reproduserbar. Du må kunne forklare eller vise hvordan ideen kan gjennomføres i praksis for å kunne få patent.

Varemerkeregistrering: Har du et produkt, firmanavn eller slagord du ønsker å beskytte, søker du om varemerkebeskyttelse. Du kan søke både i brønnøysundregistrene og i Patentstyrets database for å finne ut om det er varemerkebeskyttet fra før.

Designbeskyttelse: Utseendet eller formen til ditt produkt eller del av et produkt kan designbeskyttes. Både fysiske produkter eller design og grafiske symboler kan beskyttes.

Våre tre tips dersom du vurderer å besytte ideen din

1. Vær åpen for å få tilbakemeldinger, men dersom du likevel føler ideen din ikke kan avsløres så velg med omhu hvem du snakker med og bruk NDA (Non Disclosure Agreement) med de du snakker med.

2. Ikke vær for opptatt av egen idé eller løsning. Vær åpen for alternative løsninger som nyttiggjør de samme prinsippene som din idé. Man kan godt si at andre løsninger også må beskyttes for virkelig å kunne ekskludere andre fra å nyttiggjøre seg din idé.

3. Har du en teknisk løsning eller et fysisk produkt bør du absolutt oppsøke et patentbyrå tidlig i prosessen. De kan hjelpe deg med å avklare om du trenger varemerke eller designbeskyttelse i tillegg til patent. Du får her også strategiske råd rundt beskrivelsen, tegningene og mengden detaljer i beskrivelsen som senere kan forvirre senere i prosessen. Å avklare dette tidlig kan være viktig for de henger sammen med hverandre senere i prosessen.

Fakta om Gründermessen

Gratis arrangement med formål om å samle de viktigste aktørene med tjenester, kompetanse og teknologi du trenger i oppstarts og vekstfasen. I 2018 arrangeres Gründermessen under navnet Business Expo hvor målgruppen blir ledere i SMB sektoren i tillegg til Gründere.