Trygve M. Gravdahl, senioradvokat. Foto: Advokatfirma Ræder DA

Cathrine Grundtvig, senioradvokat. Foto: Advokatfirma Ræder DA

Dessverre er det likevel mange som ikke sikrer seg eneretten til varemerket, til tross for at det er relativt enkelt og rimelig. Å få patent – både i Norge og ellers i Europa – er ikke like billig som å registrere varemerker, men nokså rimelig og like viktig. Får man patent, får man en enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt så lenge patentet varer, det vil si inntil 20 år. Det gir et konkurransefortrinn og sikrer investeringer.

Enerett til varemerke oppnås ved registrering eller ved innarbeidelse. Innarbeidelse krever at det går noe tid og at det nedlegges ressurser i å gjøre varemerket kjent som kjennetegn for den næringsdrivende i omsetningskretsen. Sikring gjennom registering er en tryggere vei å gå, samtidig som det er enkelt og rimelig.

For å få patent må det foreligge en «oppfinnelse», som er «ny» og har «teknisk effekt».

For å bli registrert, må varemerket ha et visst særpreg og ikke være beskrivende for de varer og tjenester det skal brukes for. Varemerket søkes beskyttet for bestemte varer og tjenester etter et klassesystem. En normal varemerkesøknad koster 2600 kroner i gebyr, og mellom 3000-5000 kroner i honorar til advokat eller fullmektig.

Norske varemerkesøknader kan videreføres innen seks måneder til å dekke alle land i EU, enten direkte eller gjennom Patentstyret. Kostnadene for å videreføre en norsk søknad vil være på cirka 8000 kroner med tillegg av honorar til en advokat eller fullmektig.

Varemerkeregistering

Før man søker varemerkeregistrering i Norge eller Europa, bør man få gjennomført en forundersøkelse hos Patentstyret. Da får man avklart om varemerket kan registreres, og i hvilke land. En slik forundersøkelse gjennomføres i løpet av noen dager og koster 1500 kroner eksludert merverdiavgift for Norge.

For å få patent må det foreligge en «oppfinnelse», som er «ny» og har «teknisk effekt». Det innebærer kort fortalt at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra kjent teknikk på området, ikke være kjent for andre før søknadstidspunktet, og være industrielt reproduserbar. Om disse kravene er oppfylt krever teknisk innsikt, så søk bistand fra for eksempel en patentingeniør. Hold også oppfinnelsen hemmelig underveis i utviklingen, slik den forblir «ny».

Har man funnet opp noe med et stort inntektspotensial, vil det lønne seg å investere i en patentsøknad.

Det lønner seg å starte med en søknad om patent i Norge. En patentsøknad i Norge koster cirka 40000 kroner inkludert avgift og bistand fra fagfolk. Blir patent innvilget, påløper en grunnavgift på cirka 2000 kroner, og årlige avgifter så lenge patentet er registret på fra 700 til 6500 kroner.

Søk patent

Innen syv måneder etter at patent er søkt i Norge, får du en vurdering fra Patentstyret på patenterbarhetet. Da kan man vurdere å videreføre den norske patentsøknaden i Europa eller andre land. Viderefører man innen 12 måneder får man beskyttelse fra søknadsdatoen i Norge.

Det er ulike ordninger man kan velge ved videreføring og kostnadene ligger minst på mellom 65000 kroner og 90000 kroner. I tillegg kommer årlige avgifter per land, samt enkelte andre avgifter. Man bør derfor vurdere «kost vs. nytte» når man vurderer å søke patent. Men har man funnet opp noe med et stort inntektspotensial, vil det lønne seg å investere i en patentsøknad.

Oppsummering

  • For å bli registrert, må varemerket ha et visst særpreg og ikke være beskrivende for de varer og tjenester det skal brukes for. Varemerket søkes beskyttet for bestemte varer og tjenester etter et klasse-system.
  • En normal varemerkesøknad koster kr. 2.600 i gebyr, og mellom kr. 3.000-5.000 i honorar til advokat eller fullmektig.
  • Kostnadene for å videreføre en norsk søknad vil være på ca. kr. 8.000 med tillegg av honorar til en advokat eller fullmektig.
  • Før man søker varemerkeregistrering i Norge eller Europa, bør man få gjennomført en forundersøkelse hos Patentstyret. Da får man avklart om varemerket kan registreres, og i hvilke land. En slik forundersøkelse gjennomføres i løpet av noen dager og koster kr. 1500 eksl. mva. for Norge.
  • For å få patent må  det foreligge en «oppfinnelse», som er «ny» og har «teknisk effekt».
  • Det lønner seg å starte med en søknad om patent i Norge. En patentsøknad i Norge koster ca. kr. 40.000 inkludert avgift og bistand fra fagfolk.
  • Blir patent innvilget, påløper en grunnavgift på ca. kr. 2.000, og årlige avgifter så lenge patentet er registret på fra kr. 700-kr 6.500.
  • Innen 7 måneder etter at patent er søkt i Norge, får du en vurdering fra Patentstyret på patenterbarhetet.  Da kan man vurdere å videreføre den norske patentsøknaden i Europa eller andre land.
  • Det er ulike ordninger man kan velge ved videreføring og kostnadene ligger minst på mellom kr. 65.000 og kr. 90.000. I tillegg kommer årlige avgifter per land, samt enkelte andre avgifter.
  • Man bør derfor vurdere «kost vs. nytte» når man vurderer å søke patent. Men har man funnet opp noe med et stort inntektspotensial, vil det lønne seg å investere i en patentsøknad.