– De fleste er kjent med at man bør beskytte sine egne ideer og patentere egen innovasjon og teknologi. På den måten kan du hindre andre i å bruke din oppfinnelse, sier Marianne Weiby Wulff som er European Patent Attorney i Bryn Aarflot.

For å kunne patentere noe må oppfinnelsen avstedkomme en teknisk løsning på et problem. Oppfinnelsen må også være ny og skille seg vesentlig fra oppfinnelser som er gjort tidligere. Patentene er nasjonale og gjelder bare for ett og ett land, noe som er en av årsakene til at patentering kan være relativt omfattende hvis man for eksempel vil lansere et nytt produkt globalt.

Hvilke rettigheter har andre?

Under utviklingen av nye produkter eller metoder er det også viktig å vite hvilke rettigheter som konkurrentene har innenfor det samme området.

– Dette er avgjørende for å vite hvilket handlingsrom du har til å utnytte og eventuelt kommersialisere oppfinnelsen. På fagspråket kaller vi dette handlingsrommet for "Freedom to Operate", eller FTO. For å finne ut av dette må man rett og slett analysere hva som allerede finnes av rettigheter, forklarer Håkon Tysnes Kaasin, som er advokat i Bryn Aarflot.

Dette er også et omfattende stykke arbeid. Det medfører gjerne søk i patentdatabaser, og gjennomgang av hva som er kravene i det enkelte patent.

– På denne måten kan man finne ut om produktene, metodene eller ideene som skal utvikles er innenfor eller utenfor andre patenthaveres rettigheter, tilføyer Wulff.

Tenk på rettigheter i tidlig fase

Det er mange årsaker til at det kan medføre store kostnader både å skaffe seg patent og å avdekke hvilket mulighetsrom ens idé har. Imidlertid er det smartere å skaffe seg oversikt tidlig i idé- og innovasjonsfasen fremfor å utsette det til utviklingen har kommet godt i gang.

– Da slipper du kanskje å utvikle noe som du ikke har lov til å benytte. Gjør du feil på dette området kan det få mange farlige utfall. Sender du produktet på markedet kan du bli dømt for patentinngrep. Det kan godt ende med at du både må stanse salget og betale en erstatning. Hvis konkurrenten har fått nyss om at du er i ferd med å lansere et produkt som krenker konkurrentens rettigheter, kan han også sørge for at du får en forbudsdom. Da nektes du å selge et ferdigutviklet produkt før det har kommet på markedet, og du kan også oppleve at du får eksportnekt til mange land som i utgangspunktet kanskje var viktige markeder. Derfor er det ikke bare viktig å gjøre disse analysene, de bør også gjøres tidlig og før viktige milepæler i utviklingsløpet, sier Tysnes Kaasin.

Samarbeid kan være en mulighet

Hvis en analyse av andres patenter viser at enkelte av dem hindrer din egen oppfinnelse, må du finne en ny tilnærming. Du kan gå til ugyldighetssøksmål for å forsøke å fjerne hindrende patenter. En annen mulighet er å gjøre endringer i ideen eller på produktet så du ikke kommer i konflikt med andres rettigheter, eller du kan søke om å komme til enighet med de som har rettighetene:

– Kanskje kan du inngå forhandlinger med rettighetshaverne og få på plass en lisensavtale. Da er det også enklere å få til en god avtale hvis du starter tidlig. Det er også ofte enklere å komme til enighet hvis du spør om lov i stedet for at du tar deg til rette. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at det viktig å vite hvilken handlefrihet du har, sier de to patentekspertene avslutningsvis.