Strid om enorme verdier

Smarttelefonen eller lesebrettet inneholder ofte tusenvis av patenterte løsninger, med ulike eiere. Gjennom Internett blir flere av oss produsenter av åndsverk med rettvern på blogger og sosiale medium – eller lovbrytere om vi laster ned musikk, film og programvare ulovlig. 

Immaterielle rettigheter kan være grunnlag for strid om enorme verdier: Når IKT-gigantene Samsung og Apple møtes i en serie rettstvister over hele verden med gjensidige beskyldninger om kopiering av design og andre immaterielle rettigheter, er søksmålene i milliardklassen.

Samme dag som en amerikansk domstol ga det norske bioteknologiselskapet Pronova retten til å omsette sitt eget omega 3-produkt i USA, steg aksjekursen til selskapet med nærmere 30 prosent på Oslo Børs. Håndteringen av immaterielle verdier og rettigheter kan i mange tilfelle være helt avgjørende for innovasjon og verdiskaping. Derfor har immaterielle rettigheter også konsekvenser for verdiskapingen i næringslivet, offentlig sektor og økonomien samlet sett.

Kilde: Stortingsmelding 12 (2012 -2013) Nærings- og Fiskeridepartementet.