- IPR handler om hvordan man kan skape et handlingsrom for bedriften, og da er det særlig viktig å passe på det du selv har, og å beskytte dine egne rettigheter. Samtidig gjelder det å manøvrere riktig i jungelen av andres rettigheter, sier Morten Balle som er daglig leder i Protector.

Før en velger et varemerke en ønsker å bruke på et produkt eller en tjeneste bør man gjøre en vurdering av registrerbarheten av varemerket i de land en ønsker å benytte varemerket i. I tillegg er det fornuftig å få gjort et tilgjengelighetssøk, det vil si et søk for å identifisere potensielle varemerker som kan være til hinder for at det valgte varemerket kan benyttes i aktuelle markeder.

For de som ønsker å bringe et nytt produkt eller forbedret produkt på markedet kan det være nyttig å gjøre flere søk for å danne seg et bilde av markedssituasjonen. Analyse av konkurrenter er opplagt for de fleste, mens analyse av patentsituasjonen er noe mer ukjent, men ikke mindre viktig. 

- En god oversikt over hva som er tidligere kjent og hva som er patentert eller patentsøkt vil også gi et godt grunnlag for å vurdere om og hva en skal søke patent på, fortsetter Balle.

Noen ganger forstår ikke fagfolk at det de har utviklet kan være patenterbart. Hvis bedriften setter i gang markedsføring uten ytterligere undersøkelser kan de plutselig få en inngrepssak å forholde seg til hvis andre har patentert et tilsvarende produkt.

Timing er også viktig. En patentsøknad må være innlevert før andre søker patent på det samme, og før oppfinnelsen blir gjort kjent.

- Min anbefaling er å gjennomføre en forundersøkelse og eventuelt en freedom-to-operate før man starter en ny innovasjonsprosess. Det vil kunne avdekke hvordan patentlandskapet ser ut og bidra til å stake ut kursen for videre produktutvikling slik at man ikke kommer i rettighetskonflikt med andre, avslutter Balle.