– Vi merker ofte stor forskjell mellom våre norske og utenlandske kunder. For internasjonale selskap opplever vi at det er en selvfølge å sikre seg sine immaterielle rettigheter. Norske selskap har et mye mindre bevisst forhold til dette. Det kan de tape mye penger på, sier advokat Marie Vaale-Hallberg i Haavind.

I en stortingsmelding fra i fjor heter det blant annet: «Handteringa av immaterielle verdiar og rettar kan i mange tilfelle vere heilt avgjerande for konkurranseevna og verdiskapinga i verksemdene.» Meldingen slår også fast at norske virksomheter står overfor en stadig sterkere konkurranse og at handlene med immaterielle verdier øker. For å møte utviklingen må man øke både kompetansen og bevisstheten på området.

Tenk beskyttelse

– Gjennom å beskytte dine immaterielle rettigheter kan du skape avstand til konkurrentene. Det blir et konkurransefortrinn. Uten denne beskyttelsen kan alle investeringene i innovasjon, forskning og produktutvikling bli nesten bortkastede penger fordi konkurrentene kan gjøre det samme som deg, sier Vaale-Hallberg.

Dersom bedriften skal utvikle et nytt produkt eller nytt utstyr bør det legges en plan for hvordan mulige immaterielle verdier som skapes kan beskyttes.

– Registreringen gir en dokumenterbar enerett.

– I tillegg må man også ha kontroll på at man ikke krenker andres rettigheter, sier advokaten.

I IPR skiller man gjerne mellom registrerbare rettigheter som patent, design og varemerke, og ikke-registrerbare rettigheter som opphavsrettigheter og bedriftshemmeligheter. De registrerbare rettighetene innebærer at man må søke om beskyttelse.

– Registreringen gir en dokumenterbar enerett. Eksempelvis vil produksjonsutstyr og prosesser kunne være patenterbare, mens navn og logoer vil kunne varemerkebeskyttes, sier Vaale-Hallberg.

Samarbeidspartnere

Innovasjon og produktutvikling skjer sjelden alene. Leverandører, konsulenter og andre samarbeidspartnere er ofte helt nødvendige for å lykkes.

– Ofte vil det lønne seg for bedriften å sikre seg alle rettighetene i størst mulig grad for å sikre full kontroll.

– Da er det viktig å tenke skikkelig på rettighetssiden og ha gode kontrakter slik at bedriften selv får rettighetene til det som er utviklet, sier Vaale-Hallberg.

Også når det gjelder ansatte er det viktig å ha kontraktene i orden. Det finnes en egen lov for arbeidstakers oppfinnelser som styrer hva arbeidsgiver har rett på, med mindre arbeidskontrakten gir anvisning på noe annet.

– Ofte vil det lønne seg for bedriften å sikre seg alle rettighetene i størst mulig grad for å sikre full kontroll. For til syvende og sist er det konkurranseevne immaterielle rettigheter handler om, sier Vaale-Hallberg.